ŁAŹNIA 1 2011 - Narracje 2011. Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej
17-20 listopada 2011, godz. 18 – 24
 
Narracje 2011. Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej

NARRACJE odnoszą się do naszej zbiorowej wyobraźni miasta – na nowo interpretują jego teraźniejszą i przeszła sytuację, zachęcają, żebyśmy nie postrzegali go w sposób rutynowy i proponują konkretne nowe sposoby podejścia do przestrzeni publicznej. W 2009 roku Gdańsk 2016, Urząd Miasta Gdańska i Gdańska Galeria Miejska zapoczątkowały ideę odbywającego się nocą festiwalu sztuki współczesnej i designu w przestrzeni publicznej. Pomysł, by zaprosić polskich i międzynarodowych artystów i projektantów do tego by zapoznali się z gdańską tkanką miejską i zaprezentowali w niej swoje prace stał się wydarzeniem, w którym główną rolę odgrywa miasto z całym bogactwem jego tradycji, z masą zakamarków, różnorodnymi funkcjami jakie pełni i lokalnymi społecznościami, które je zamieszkują. W tym roku, po raz kolejny CSW Łaźnia bierze udział w gdańskich NARRACJACH. W ramach NARRACJI pokarzemy:

 

AMBER DROPS [KROPLE BURSZTYNU] - Fred Hatt i Daniel Schlaepfer
Miejsce: Wiadukt przy ul. Szopy

Amber Drops uzyskały I wyróżnienie w III edycji Międzynarodowego Konkursu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” w 2009 roku za subtelne odniesienie się do znaczenia bursztynu w budowaniu gdańskiej tożsamości oraz za minimalistyczne traktowanie estetyki przestrzeni publicznej.Amber Drops jest skonstruowane z przezroczystych kamyków wykonanych z masy żywicznej z wbudowanym systemem oświetlenia ledowego. Światło bursztynów jarzy się z różnym natężeniem, jakby w rytmie oddychającego człowieka. W żywicy zatopione są artefakty naszych czasów różnego typu i rozmiaru – takie jak np. telefon komórkowy i inne relikty życia codziennego uwięzione w bursztynie niczym owady.Amber Drops to permanentna instalacja site-specific w przestrzeni dzielnicy Dolne Miasto pod wiaduktem przy ul. Szopy. Pulsujące światło poszczególnych kamyków i refleksy na metaliczno-lustrzanej płaszczyźnie pracy Invisible Gate grupy Front Studio będą sprawiały wrażenie, że cała ta przestrzeń żyje i oddycha.

 

ZRÓBMY TO RAZEM 04, Gdańsk - Grupa Zespół: Monika Waraxa, Iwona Terlikowska, Kuba Budzyński, Bartek Bartosiński
Prezentacja w ramach programu Inkubator
Kurator: Agnieszka Kulazińska
Miejsce: LKW Gallery (ul. Szopy, pod wiaduktem)

Co trzeba zrobić, żeby być artystą? Kim jest odbiorca? Co czujemy odwiedzając wystawy? Czy odbiorca odbiera? Czy artysta wytwarza?Te pytania stały się punktem wyjścia cyklicznego działania „Zróbmy to razem”. Artyści stawiając pięć prostych pytań, zaprosili odbiorców do namysłu nad nową identyfikacją relacji pomiędzy artystą i odbiorcą. Jest to również punkt wyjścia do stworzenia zbioru informacji dotyczących obustronnych potrzeb w tym wizerunku i odbioru współczesnej sztuki.Zróbmy to razem ma formę interaktywnej instalacji opartej na stronie internetowej, na której można dzielić się swoimi opiniami o sztuce współczesnej.Artyści w swoim działaniu proponują odbiorcom zamianę ról – wcielenie się w rolę twórcy, osoby wytwarzającej dzieło.Wpisy/opinie zbierane są także poprzez ankiety, które można wypełniać podczas prezentacji kolejnej edycji. Dodatkowo zapraszamy do wypełniania ankiet i dzielenia się swoimi opiniami na temat sztuki.

www.zrobmytorazem.org

 

SKANDHA – Marek Zygmunt

kurator: Ania Szynwelska
Miejsce: Szpital NMP ul. Kieturakisa i pobliski dom pielęgniarek ul. Reduta Miś

Marek Zygmunt pracuje nad instalacją site- specific w Szpitalu NMP i w pobliskim domu pielęgniarek na ul. Łąkowej, oba te budynki są obecnie opustoszałe. W oknach szpitalnych pojawią się małe, migające światełka odnoszące się do impulsów respiratora. W drugim budynku, tuż za rogiem, obejrzeć będzie można instalację wideo ukazującą zaczerpnięte z filozofii buddyjskiej pięć tzw. skupisk: „forma materialna”, „uczucia”, „percepcja”, „formacje mentalne” i „świadomość”. Marek Zygmunt tworzy ich wizualne odpowiedniki, na które składają się światło, kolor, grafika i obrazy. Ustawione wewnątrz budynków korespondują ze sobą a proces ich ciągłej zmiany może być obserwowany tylko z zewnątrz.


Marek Zygmunt
 

Artysta urodzony w Gdańsku, od 1995 roku zajmuje się sztuką biorąc udział w różnych przedsięwzięciach łączących rozwiązania techniczne, poszukiwania artystyczne i refleksje filozoficzne. Ukończył architekturę na Politechnice Gdańskiej w 2002. Od dziesięciu lat zaangażowany jest w cyfrowe, audio-wizualne produkcje, połączone z wideo, performensem i instalacją. Wystawia w całej Polsce.Przedmiotem jego artystycznych badań jest wzajemna relacja rozwoju techniki, kultury i jednostki w zglobalizowanym świecie. Wpływ industrializacji i dynamiki z jaką postępuje grafika komputerowa zmieniają walory społeczno-kulturowe i perspektywy, które wymagają nowej mentalności.  Celem jego zaangażowania w twórczość artystyczną jest wzięcie udziału w obecnej transformacji kulturowej. Projektuje obrazy cyfrowe, które można odczytać jako wizualne alegorie myśli filozoficznej.

www.marekzygmunt.art.pl

 

 

NIECELNE STRZAŁY– Ahmed Dogan

Kurator: Agnieszka Wołodźko
Współpraca: Maja Baran
Miejsce: fasada budynku przy ul. Łąkowej 35/38

 

Różne fasady zostały podziurawione kulami podczas wojny. Dzisiaj ślady te są jeszcze widoczne na niektórych niewyremontowanych budynkach.Moja interwencja polegałaby na pomalowaniu wszystkich śladów uderzeń na ścianie farbą fosforyzującą, która odtwarzałaby światło nocą. Ślady po kulach byłyby widoczne każdej nocy przez kilka godzin. W zamyśle chodzi tutaj o uwypuklenie minionego momentu historii miasta, budynku. Uwidocznienie śladów po kuli nocą jest sposobem na zaakcentowanie lub przypomnienie fragmentu przeszłości.

 

Ahmet Dogan

Francuski artysta multimedialny urodzony w 1979 r. Mieszka i pracuje w Strasburgu, gdzie w 2005 r. ukończył Ecole supérieure des arts décoratifs. Jego prace były wystawiane m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Rumunii.Ahmet Dogan tworzy przede wszystkim instalacje i video. W swojej pracy artysta posługuje się przedmiotami codziennego użytku, takimi jak cukier, masło czy gramofon, którym przyporządkowuje nowe znaczenia i funkcje. Stara się, aby elementy poszczególnych prac wchodziły ze sobą w interakcję. Interesuje go głównie stosunek destrukcji i kreacji. Poprzez swoje prace podejmuje rozważania dotyczące porządku politycznego i ekonomicznego współczesnego świata. Poruszając tak poważne tematy jak wojna czy śmierć, Ahmet Dogan podchodzi do nich z charakterystyczną dla siebie ironią i dystansem.

 


Zamieniając chaos w tworzenie
Kurator: Beata Zalewska
Miejsce: Szkoła Podstawowa NR 65 im. Alfa Liczmańskiego, ul. Śluza 6

Przez cztery dni uczniowie piątej klasy pobliskiejszkoły podstawowej będą pracować przyprojekcie Narracje. CSW Łaźnia usytuowana jest w zapomnianej i zaniedbanejdzielnicy; dzieci nie mają tutaj miejsc, w którychmogłyby spędzać wolny czas. Większość tychdzieci odczuwa nieustanny chaos zarówno w swoim, jak i rodzinnym życiu. Celem tego projektu jest pokazanie, żemożliwe jest zamienienie tego chaosu wuporządkowaną rzeczywistość. Zniszczeniemożna zamienić na konstruowanie i twórczość. Wszystko zależy od danej osoby, jej wyobraźni i kreatywności. Ludziepowinni nauczyć się, że otwartość i bogatawyobraźnia w patrzeniu i myśleniu może prowadzić do przełamywania stereotypów i prowadzić do moralnej ispołecznej autonomii, już od najmłodszychlat.
Dzieci zdwóch grup będą operować farbą bez żadnych ograniczeń i kontroli: będą chlapać, drapać, ciąć,malować palcami. Następnym krokiem będzie praca nad papierowymi ramami. Poprzez obramowanie dzieci będąmusiały znaleźć w abstrakcyjnych obrazach:stworzenia, sytuacje, potwory, nastroje. Następnie wszystkie prace zostaną pokazane na szkolnych ścianach.Nada to obrazom drugie życie, inneznaczenie. Nowy świat znaczeń, wyobraźni i kreatywności powstanie na podwalinach świata chaosu i zniszczenia.


Wystawa Gilberta & Georga w CSW Łaźnia w trakcie trwania NARRACJI będzie otwarta do godz. 24: 00. Wstęp normalny: 5 zł, ulgowy: 3 zł, bilet familijny: dwie osoby dorosłe 10 zł, a towarzyszące jej dzieci wstęp wolny.

Prezentacje w przestrzeni miejskiej wstęp wolny.

 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska