ŁAŹNIA 1 2013 - Konferencja Art Line | Gdańsk / Sztuka w przestrzeni publicznej - festiwal, czy nie?
Konferencja Art Line | Gdańsk 2013
Sztuka w przestrzeni publicznej - festiwal, czy nie?
Organizowana w ramach międzynarodowego projektu Art Line konferencja na temat sztuki w przestrzeni publicznej i cyfrowych mediów.
Termin: 17-18 maja 2013
Miejsce: Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk
Organizatorzy: Gdańska Galeria Miejska i Nadbałtyckie Centrum Kultury
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

Uczestnicy konferencji:

Michał Bieniek (PL), Michaela Crimmin (GB), Julia Draganović (IT/DE), Torun Ekstrand (SE), Dominik Lejman (PL), Bettina Pelz (DE), Martin Schibli (SE), Kuba Szreder (PL), Agnieszka Wołodźko (PL), Julita Wójcik (PL)

moderator: Małgorzata Miśniakiewicz (PL)

 
Dyskusja o roli sztuki w przestrzeni publicznej jest tematem często poruszanym przez trójmiejskie środowiska artystyczne. Z pewnością jednym z powodów intensyfikacji tego dyskursu w ostatnich latach jest fakt pojawiania się coraz większej liczby projektów o charakterze festiwali bardziej lub mniej populistycznych, odbywających się w przestrzeni miejskiej. Festiwale te przybierają różnorodne formy i mają niejednolite cele. Posiadają jednak punkt wspólny, którym jest ich eventowy i efemeryczny charakter. Często są one określane mianem interwencji w przestrzeń publiczną, przybliżających sztukę tzw. przeciętnemu odbiorcy.
Czy działania tego rodzaju nie są pozbawione odpowiedzialności w stosunku do lokalnych społeczności bezpośrednio i często mimo woli w nie zaangażowanych? Czy istnieją strategie pozwalające na współpracę z osobami, pod których domami przetaczają się tysiące obcych ludzi w poszukiwaniu projektów artystycznych? Czy interwencje artystyczne w przestrzeni publicznej powinny mieć zinstytucjonalizowany charakter? Czy nie jest to ich zaprzeczeniem? No i na koniec, co jest dzisiaj przestrzenią publiczną, bo przecież nie ogranicza się ona już tylko do przestrzeni miejskiej?
Organizowana przez Gdańską Galerię Miejską i Nadbałtyckie Centrum Kultury konferencja to próba odpowiedzi między innymi na te pytania. Zaproszeni do udziału kuratorzy jak i artyści opowiedzą o swoich doświadczeniach, związanych z działaniami w przestrzeni publicznej. Dyskusja z nimi skierowana jest jednak przede wszystkim do mieszkańców zarówno tych, którzy je w pozytywny sposób odbierają, jak i tych, którzy je negują.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska