ŁAŹNIA 1 2008 - CITIES ON THE EDGE
Cities on the edge” to najkrócej mówiąc partnerska współpraca na polu kultury sześciu miast – Liverpoolu, Bremy, Istambułu, Marsylii, Neapolu i Gdańska.  Co je łączy? Po pierwsze  geograficzne usytuowanie  „na krawędzi”  definiujące tożsamość miejsca. Po drugie podobna tradycja i funkcja. Miasta biorące udział w projekcie to miasta portowe o bogatej historii i kulturze. Po trzecie wszystkie z miast partnerskich są, będą, starają się lub starały o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
„Cities on the edge” ma na celu rozpoczęcie dyskusji, wymiany doświadczeń. Swą ideą wpisuje się w szerszy dialog lokalności i globalności. Żyjemy w kurczącym się świecie, informatycznej wiosce, z coraz silniejszą tendencją do unifikacji. Przestrzenie współczesnych miast wyglądają tak samo. Te same koncerny, billboardy, reklamy. Co łączy a co odróżnia od siebie sześć miast? Każde z nich ma inny bagaż doświadczeń, opowiada inną historię, tradycję, kulturę.
Miasta na krawędzi to miasta na obrzeżach, poza centrum, jako historyczne porty bardziej zorientowane poza niż na własny kraj. Projekt „Cities on the edge” odwraca ich funkcje. Miejsca poza stają się miejscami w centrum, oknem pozwalającym przyjrzeć się bliżej danej kulturze, narodowi.
Główne cele „Cities on the edge” to:
wymiana doświadczeń na gruncie kultury (muzyki, sztuki, estetyki, teorii). Projekt jest szansą na lepsze poznanie, odnalezienie globalności/podobieństw i lokalności/różnic.

Projekty w ramach „Cities on the edge” :

„For the Likes of Us...”
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Garston Cultural Village (Liverpool)

Projekt polega na budowanie programu rezydentur, wymianie artystów, kuratorów. Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA współpracuje w jego ramach z Garston Cultural Village (Liverpool) http://www.culturalvillage.co.uk/. Do wzięcia udziału w wymianie zaproszone zostały różne gdańskie instytucje kulturalne – Instytut Sztuki WYSPA, PGR_ART, Kultura Miejska. Główny cel projektu to rewitalizacja zaniedbanych dzielnic Liverpoolu poprzez sztukę. Realizacje, które miały miejsce w 2008 r. były częścią 5 edycji Liverpool Biennale.

„Streetwaves”  - projekt muzyczny
Realizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury
Więcej o projekcie http://www.liverpool08.com/Streetwaves/index.asp

“Contacting the world” – projekt teatralny
Realizacja: Gdański Archipelag Kultury (Teatr Lustra Strona Druga)


Teatr Lustra Strona Druga z Gdańskiego Archipelagu Kultury jako jeden z 12 teatrów ze świata uczestniczył w Projekcie CONTACTING THE WORLD Liverpool 2008.

Ideą projektu było połączenie we wspólnej twórczej pracy młodych ludzi z różnych kręgów kulturowych, przygotowanie spektakli, warsztatów, akcji teatralnych i zaprezentowanie  ich w dniach 26 lipca - 2 sierpnia w Liverpoolu, Europejskiej Stolicy Kultury w 2008 roku.

Teatr Lustra Strona Druga przygotował spektakl ARCHEDREAM, którego premiera odbyła się w Gdańsku w dniu 15 lipca 2008.

Współpracujący z polską grupą Teatr Barefeet z Lusaki w Zambii zrealizował TUJUKA MAST DIE, którego premiera odbyła się w Lusace.
W Liverpool oba spektakle zostały zaprezentowane publiczności 30 lipca w LIPA THEATRE w Dniu Zambijsko-Polskim. Oba spektakle zostały gorąco przyjęte przez liverpoolską publiczność.
W UNITY THEATRE 28 lipca odbyła się premiera IGRAJĄC Z BURZĄ Teatru Lustra Strona Druga – spektaklu przygotowywanego i granego w miesiącach letnich na Dziedzińcu przy Katowni w Muzeum Bursztynu w Gdańsku.
W ramach Projektu CTW Alicja Mojko wraz z aktorami poprowadziła 4 warsztaty teatralne.

Udział w Projekcie CTW zainicjował dalszą współpracę z zambijskim partnerem. Kontynuacją był udział w Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku i wspólne spektakle, warsztaty i akcje teatralne prezentowane w ramach Festiwalu Szekspirowskiego i Dnia Zambijskiego w Gdańskim Archipelagu Kultury.

Dokumentacja fotograficzna na stronie www.lustrastronadruga.pl

“Culture for Revitalisation. Revitalisation for Culture” to międzynarodowa konferencja będąca próbą opisania związków kultury i rewitalizacji, okazją do wymiany doświadczeń dotyczących obu tych punktów widzenia, i obu działań: zastosowania kultury do rewitalizacji jak i rewitalizacji jako dzieła współczesnej kultury. Więcej >   http://www.laznia.pl/?id=46&mod=arch&idart=530

“International Port Cities conference: Culture, Heritage, and Regeneration“
20-21 listopada 2008 (Liverpool)
English Heritage (National Heritage Conservation Agency)

Konferencja dotyczyć będzie miast portowych – ich historii, kultury, współczesnych problemów z rewitalizacją postindustrialnych przestrzeni oraz możliwości ich turystycznego rozwoju.

Koordynator: Agnieszka Kulazińska
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska