ŁAŹNIA 1 2008 - For the Likes of Us... - Best Decorated Shop Competition
24-29.11.2008

24-29.11.2008
 
Kuratorzy: Kevin Hunt, Rita Slater, Agnieszka Kulazińska 
 
Konkursy na najlepiej udekorowany sklep w Anglii nie są niczym nowym.           
W przeciwieństwie do Polski kraj ten ma o wielkie większe tradycje w integracji społeczności lokalnej. Odbywała się ona poprzez lokalne puby, festyny, dzielnicowe konkursy. Dziś tradycje te zdają się być zapomniane. Można powiedzieć, iż o ile w Polsce należy zbudować poczucie przynależności do społeczności lokalnych o tyle w Wielkiej Brytanii należy je odbudować.
Głównym celem projektu „For the Likes of Us…” była rewitalizacja dzielnic poprzez sztukę i działania na granicy działań artystycznych i społecznych. Wznowienie konkursu ze sztuką ma niewiele wspólnego lub może spotkać się z zarzutami o kultywowanie jej ludycznego charakteru. Wznowienie konkursu było próbą reaktywacji niegdyś popularnej tradycji wspólnych spotkań. Tkwi w nim nieuchronne pytanie o kulturowe zmiany zachodzące we współczesnych społecznościach. Stajemy się dla siebie coraz bardziej anonimowi, odgradzamy się od reszty społeczeństwa wysokim płotem. Doświadczenie Garston pokazuje, iż sąsiedzka nieufność nie jest tylko dziedzictwem postkomunistycznych krajów, ale globalnym procesem.
 
„Best decorated shop competition” wspólna inicjatywa polskich i angielskich kuratorów był próba odbudowania poczucia przynależności na poziomie lokalnym, jednocześnie rodzajem pytania czy wskrzeszenie tego typu tradycji jest jeszcze możliwe, czy jesteśmy już jedynie odosobnionymi arkami poruszającym się po wodach informacyjnego potopu.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska