ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 2013 - Zróbmy to razem!
Zróbmy to razem/ Bliscy Nieznajomi
Let`s Do It Together/Close Stranger
Sztuka w przestrzeni publicznej
27-29 września 2013
Warsztaty, dyskusja, projekcje.
 
Zróbmy to Razem to:
Narzędzie powszechnego użytku dla odbiorców sztuki
Nowy kontekst dla sztuki w przestrzeni publicznej
Re-definicja pojęć opisujących kulturę
 
Akcja artystyczna Zróbmy to razem realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu artystycznego Close stranger: promowanie wspólnego porozumienia pomiędzy mieszkańcami Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy poprzez umożliwienie wymiany w obszarze współczesnej kultury i sztuki.
 
Bliscy nieznajomi tak w tytule projektu zdefiniowane zostały wzajemne kontakty sąsiedzkich krajów, partnerów przedsięwzięcia. Określenie to również w ciekawy sposób definiuje obecności sztuki w przestrzeni publicznej. Ten rodzaj działalności artystycznej wychodzi poza zamknięte galeryjne sale, pojawia się na progach ludzkich domów. Czy jest miłym sąsiadem, czy raczej mówiącym z dziwnym akcentem nieznajomym? Likwidacja granicy między dziełem a odbiorca wydaje się jednym z kluczowych pytań sztuki współczesnej. Czy sztuka w przestrzeni miasta jest odpowiedzią? 
 
Akcja Zróbmy to razem jest działaniem interaktywnym, powszechnie dostępnym, opartym na współpracy i udziale odbiorcy. Jej forma jest otwarta i dynamiczna. Internetowe narzędzie zaproponowane przez artystów, pozwala odbiorcy zająć miejsce twórcy, natomiast artyście daje wgląd w subiektywne opinie dotyczące jego sztuki. Dla specjalistów może być niewygodnym lustrem, ukazującym to jak artystyczne wysiłki są postrzegane.
 
Zróbmy to razem miało dotychczas 7 edycji, m.in.: w Galerii Zderzak, Kraków; Galerii Wizytującej, Warszawa; Galerii 2.0, Warszawa; Festiwal Narracje 2011, Gdańsk; Rich Mix, London; Metal Culture, Peterborough. W czasie kolejnych edycji zebranych zostało ponad 2000 wpisów,  w dwóch językach –  polskim i angielskim.
 
W ramach re-definicji dobrze utrwalonych pojęć, które w kontekście dynamicznie zmieniającego się świata oraz potrzeb odbiorców, wymagają odświeżenia, odbiorcy byli pytani o to, kim jest artysta, co to jest sztuka i kultura. Zbiór subiektywnych opinii stworzył meta-definicje pojęć. 
 
Aktualna edycja Zróbmy to razem ma formę para- konkursową. Każdy, kto weźmie udział ma szansę na publikację swojego wpisu na bilbordach, prezentowanych na terenie Gdańska. Wpisy zbierane będą poprzez stronę internetową działania. Wyboru najciekawszych opinii dokonają organizatorzy wraz z publicznością. Tym razem akcja skupi się na sztuce w przestrzeni publicznej, jak jest odbierana i czym jest praca artystyczna w łatwo dostępnej przestrzeni oraz czy jej wyjście z galerii zbliżyło ją do odbiorcy.
 
Wpisy zbierane są przez stronę:  http://www.zrobmytorazem.org/
Czas trwania Zbieranie wpisów do 19/08/2013
Wybór i głosowanie na najciekawsze wpisy do 09/09/2013 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska