ŁAŹNIA 1 2009 - Eduardo Kac LAGOGLYPHS
15.01-08.02.2009
Otwarcie wystawy po wykładzie artysty 15 stycznia 2009, godz. 18.00 / wystawa: 15 stycznia – 8 lutego 2009
 
Kurator: Katarzyna Woźniak

Eduardo Kac to artysta znany międzynarodowej publiczności jako twórca interaktywnych instalacji w sieci oraz sztuki określanej mianem Bio Artu. W latach 80. był pionierem sztuki telekomunikacyjnej, zaś na początku lat 90. realizował śmiałe projekty artystyczne zaliczane do sztuki teleobecności oraz biotelematyki.
Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia będzie pierwszą prezentacją prac tego artysty w Polsce. Gdańskiej publiczności zaprezentowana zostanie ostatnia praca – 12 grafik nawiązujących bezpośrednio do jego najgłośniejszego dzieła, transgenicznego Króliczka GFP. Praca ta przyniosła mu światowy rozgłos na początku nowego millenium.
Lagoglify stanowią serię serigrafii. Powstały w 2007 roku, w którym artysta stworzył również „leporimorficzną” i „króliczograficzną” formę pisania. Jest to język wizualny odnoszący się wprawdzie pośrednio do znaczeń, lecz wymykający się jednoznacznym interpretacjom. Seria ta stanowi kontrapunkt do lawiny dyskusji wywołanej przez Króliczka GFP, który został powołany do życia przez artystę w 2000 roku i po raz pierwszy zaprezentowany publicznie w Awinionie. Jego wyjątkowość polegała na tym, że był pierwszym genetycznie zmodyfikowanym zwierzęciem, które w zamierzeniu artysty stanowić miało dzieło nowego gatunku sztuki. GFP to skrót od angielskiego terminu „green fluorescent protein”, co można przetłumaczyć jako „zielona fluorescencyjna proteina”, a którą to artysta „zaaplikował” kodowi genetycznemu zwierzęcia. Świecący pod wpływem źródła określonego światła fluorescencyjnie króliczek stał się tym samym pierwszym dziełem sztuki, które Eduardo Kac określił mianem sztuki transgenicznej, a która to bazuje na wykorzystaniu inżynierii genetycznej w celu przeniesienia genów naturalnych lub syntetycznych do organizmu, czego efektem ma być stworzenie nowego gatunku istot, unikalnych, niepowtarzalnych chimer.
 
 
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska