ŁAŹNIA 1 2014 - Ściana, za którą coś/nic٭ się stało
Anahita Razmi, Magda Mellin
ul. Jaskółcza 1, GDAŃSK - DOLNE MIASTO
 
Wernisaż 6 Listopada 2013, godz. 18.00
7 LISTOPADA 2013 – 19 STYCZNIA 2014
Kurator: Agnieszka Kulaznińska
 
Wernisaż poprzedzony będzie wykładem Charlotte Bank „Virtual Agoras”
Wydarzenie jest częścią 8. Festiwalu Kultur Świata „Okno na świat”
 
Wystawa Ściana, za którą coś/nic٭ się stało  dotyczyć będzie interpretacji historycznych faktów, naszych oczekiwań wobec śladów wydarzeń. Osią prezentacji będzie zestawienie prac dwóch artystek Magdy Mellin i Anahity Razmi. Pierwsza przedstawia ścianę za którą nic się nie stało, a druga ścianę za którą coś się wydarzyło. 
 
 
Magda Mellin, What happened behind that wall 
 
Projekt Magdy Mellin What happened behind that wall to projekt interdyscyplinarny, który rozpoczął się  w Bejrucie 2011 roku  na Placu Sasin. Miejsce to  znajduje się niedaleko Zielonej Linii, gdzie pod koniec wojny domowej toczyły się najbardziej krwawe walki.  Magda odnalazła na tyłach jednego z budynków napis na ścianie „Behind this wall in 1988… nothing happened” podpisano Ph@. W kontekście burzliwej historii Libanu i lektury Jolala Toufic’a, który pisze o niewyobrażalności i niewypowiedzialności traumy wojennej, tekst na ścianie wydał się niesamowicie poetyckim zaklęciem rzeczywistości. Praca artystki opowiada o poszukiwaniach autora napisu i jest refleksją nad sposobami kodyfikacji wspomnień, budowania indywidualnych historycznych narracji. Odbiorca pozbawiony jest w niej jasnych odpowiedzi. 
Wideo Anahit Razmi White Wall Tehran powstało podczas podróży do Iranu w 2007 roku. Artystka została zatrzymana na ulicy, przez strażników rewolucji, gdy filmowała ich. Usunęli oni 27 sekund nagrani, filmując pustą ścianę w ich siedzibie, przy okazji jednak nagrywając dźwięki tła. Biała, pusta ściana staje się w projekcie metaforą pamięci. Projekt jest pytaniem o prawdziwość zapamiętanych faktów. Obydwie pracy dają nam jedynie fragmentaryczny dostęp do wydarzeń. Kluczową rolę w ich rekonstrukcji odgrywa widz. 
 
 
Anahita Razmi, Roof Piece Teheran
 
Prace Anahity Razmi Roof Piece Teheran oraz Up&Down with the USA odwołują się do wydarzeń z najnowszej historii Iranu. Pierwsza reinterpretuje wydarzenia, które miały miejsce podczas wyborów prezydenckich w 2009 roku. Druga przedstawia graffiti ze stolicy państwa będące interpretacją relacji irańsko-amerykańskich. Instalacja Arsenals igra z oczekiwaniami widza, jak interpretujemy obrazy, jaki wpływ mają na nas medialne obrazy konfliktu.
Wystawa Ściana, za którą coś/nic٭ się stało stawia pytanie o narracje, jakie budujemy w oparciu o dane nam fakty. Co wydarzyło się za ścianą przywołaną w pracach artystek? Do udzielenia odpowiedzi na ostatnie pytanie będzie zmuszony widz odwiedzający wystawę.
 
Wystawa dofinasowana została przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest wydarzeniem towarzyszącym 8. Festiwalowi Kultur Świata Okno na świat,interdyscyplinarnemu przedsięwzięciu, które w tym roku poświęcone będzie roli sztuki w demokratycznej (r)ewolucji. Festiwal prezentując interesujące zjawiska współczesnej kultury stawia pytanie o sposób, w jaki sztuka może stać się narzędziem zmiany, rozwoju, ewolucji i promocji dialogu międzykulturowego. Program Festiwalu obejmuje wystawy, koncerty, debaty, warsztaty oraz pokazy filmowe. Do udziału zaprosiliśmy wybitnych artystów, głównie ze świata arabskiego.
 
Podczas wykładu Virtual Agoras Charlotte Bank, duńskiej niezależnej kuratorki, badaczki i krytyczki sztuki, zaprezentuje projekt, badający zjawisko internetowego aktywizmu syryjskich twórców wideo i znaczenia tego ruchu jako narzędzia rewolucji w Syrii. Virtual Agoras oparty jest na prezentacji prac wideo systematycznie pojawiających się w internecie od początku wybuchu walk w Syrii. Projekt prezentowany był m.in. na siódmym Berlin Biennale. W Polsce badaczka gościć będzie po raz pierwszy.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska