ŁAŹNIA 1 2013 - Gentle women (Łagodne kobiety) Wspomnienia szczęścia
Close Stranger/Bliscy nieznajomi
Sztuka w przestrzeni publicznej
 
27-29 września 2013
Gentle women (Łagodne kobiety)
Wspomnienia szczęścia
Start 28 września 2013, godz. 15
 
Miejsce: ul. Korzenna niedaleko Mostu Zakochanych (naprzeciwko Bałtyckiego Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35)
 
 
Projekt jest częścią projektu „Close Stranger” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa–Polska–Rosja 2007–2013
 
Bliscy nieznajomi tak w tytule projektu zdefiniowane zostały wzajemne kontakty sąsiedzkich krajów, partnerów przedsięwzięcia. Określenie to również w ciekawy sposób definiuje obecności sztuki w przestrzeni publicznej. Ten rodzaj działalności artystycznej wychodzi poza zamknięte galeryjne sale, pojawia się na progach ludzkich domów. Czy jest miłym sąsiadem, czy raczej mówiącym z dziwnym akcentem nieznajomym? Likwidacja granicy między dziełem a odbiorca wydaje się jednym z kluczowych pytań sztuki współczesnej. Czy sztuka w przestrzeni miasta jest odpowiedzią?  
Instalacja „Wspomnienia szczęścia” odnosi się do koncepcji szczęścia, przedstawionej w metaforyczny sposób, w postaci kobiecych sukien. Stroje mają często dla człowieka silną konotację emocjonalną. Wiele kobiet elegancką kreację traktuje jako symbol zmiany związanej  z ważną randką, ślubem, istotną rozmową lub spotkaniem. Ubrania często traktuje się jako wspomnienie szczęścia, wiszące w szafie długo po wydarzeniach, na które zostały zakupione. Artystki grupy  „Gentle woman”, swoja pracą  stawiają pytania, czym staje się strój, po ważnym momencie, do którego został użyty ? Czy pozostaje symbolem szczęścia, czy może zamienia się w przykre wspomnienie rozczarowań i utraconych nadziei, a może jest po prostu nic nie znaczącym „ciuchem”? 
Jako znak szczęścia, trwałości małżeństwa i miłości, nowożeńcy wieszają na moście kłódki, na których piszą swoje imiona. Następnie klucz wrzucają do rzeki. W Europie istnieje wiele takich mostów. Często określa się je mianem „mostów miłości”,  “mostów szczęścia”. 
Rosyjska grupa “Gentle women” zaprasza do udziału w  nowym rytuale. W sobotę (28 września 2013, o godz. 10), w przestrzeni Gdańska, niedaleko „mostu szczęścia” ustawiona zostanie klatka. Każda kobieta może zostawić w niej swoją sukienkę, powiązaną ze wspomnieniem ważnego wydarzenia, silnego, emocjonalnego szoku. Sukienki mogą być różne, mogą być to nawet suknie ślubne. Ubrania w artystycznym obiekcie zostaną wystawione na działanie czynników atmosferycznych, upływającego czasu i stopniowo ulegać będą niszczeniu, znikną, zamienią się w kurz, paradoksalnie stając się symbolem przemijania i  ulotności szczęścia. Artystki w trakcie performance otwierającego instalację umieszczą w obiekcie własne suknie, jako symbol przeżytych rozczarowań.
 
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska