ŁAŹNIA 1 2000 - Spotkania: Lea i Pekka Kantonen (Finlandia)
9rześnia 2000
 
Kuratorka: Agnieszka Wołodźko
 
Prezentacja dokonań pary fińskich artystów, pionierów wideo i performance w swoim kraju. Od końca lat osiemdziesiątych Kantonenowie realizują swoją oryginalną ideę twórczą, która zaciera granice pomiędzy ich sztuką a życiem rodzinnym. Namiot to wieloletnia praca procesualna, eksplorująca definicję domu w różnych kulturach: Lapończyków, Indian Raramuri i ludu Setu, zamieszkującego Estonię. Cztery kąty to refleksja nad funkcjami poszczególnych części domu, podjęta przez artystów w czasie warsztatów, przeprowadzanych z dziećmi z Finlandii i Estonii.
 
    
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska