ŁAŹNIA 1 1998 - Roland Schefferski  FRAGMENTARYCZNOŚĆ PAMIĘCI
 17.10-10.12.1998 

Kuratorka: Aneta Szyłak

Projekt prezentowany był w gdańskim antykwariacie, gdzie obok regałów wypełnionych cenną porcelaną, oprawionych grafik i obrazów Schefferski pokazał passepartout, będące brzegami wyciętych zdjęć. Wycięcie było działaniem wymierzonym przeciw „ruchowi pamięci” – przemocą, gwałtem dokonywanym na obrazie. Artysta odniósł się do najnowszych dziejów Gdańska i Berlina – miast, które spotkał podobny los. Postanowiono je „wymazać z pamięci” ludzkiej, zaś „starą” historię zastąpić nową – ulepszoną. Z założeń urbanistycznych zniknęły całe ulice, dzielnice. Ale okazało się, że całkowite „wymazanie” jest niemożliwe. Miasta odradzają się w sposób niemal organiczny: „odrastają” z kawałków, w których przetrwała pamięć o nich. Nawet jeśli wyburzono budynek, to przetrwał fundament, wizerunek frontonu przechował się na zdjęciu w albumie, zaś historia jego budowy – w dokumentach. Zawsze więc zostaje cień, ostatni kamień czy rysunek, który pobudza pracę pamięci.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska