ŁAŹNIA 1 2014 - SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIA CSW ŁAŹNIA
Art Platform "Vorota", Kaliningrad, Litovsky Val, 61
13 – 29 czerwca 2014
 
Wernisaż: 13 czerwca 2014, godz.17.00
Kuratorka: Anna Szynwelska
 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia jest animatorem projektów, które wpisują się w szerszy zakres prac, mających na celu rewitalizację dzielnic Dolne Miasto i Nowy Port – obszarów pełnych niepowtarzalnych zabytków, lecz odizolowanych od centrum i zdegradowanych. Program Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska jest przewidziany jako założenie wieloletnie i ma służyć powstaniu trwałej kolekcji dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej oraz realizacji serii działań artystycznych, interwencji, koncertów, a także szeroko pojętych działań edukacyjnych. Przestrzeń miejska zagospodarowywana jest przez lata, a dzieła sztuki wybierane w ramach regularnie ogłaszanych, zamkniętych, międzynarodowych konkursów. Podejmowane działania mają przyczynić się do zmiany charakteru dzielnicy, w której instytucja jest zlokalizowana, zachęcenia osób z zewnątrz do odwiedzenia jej: www.outdoorgallerygdansk.eu
 
Wystawa jest realizowana w ramach projektu “Bliski nieznajomy: promocja wzajemnego zrozumienia pomiędzy mieszkańcami Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy poprzez umożliwienie wymiany w dziedzinie współczesnej sztuki i kultury”.
Program jest współfinansowany przez Unię Europejską.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska