ŁAŹNIA 1 1999 - Grzegorz Klaman ANATROPHY
08.04-16.05.1999
 
Prezentacja prac Grzegorza Klamana skłaniała do dyskusji nad sposobami funkcjonowania wizerunków ciała we współczesnej kulturze wizualnej.W zrealizowanym podczas pobytu w Indiach cyklu pt. "Sari", sięgając po tradycyjny ubiór kobiet indyjskich, artysta zwraca uwagę na, wspólne kulturom Wschodu i Zachodu, praktyki wpisywania ciała w relacje kulturowych i społecznych zależności. W sytuującym się na pograniczu sztuk wizualnych i sztuki teatru projekcie pt."Beckett/Implanty" porusza kwestię medialnych możliwości
kreowania wyobraźni ciała.

Kurator wystawy: Bożena Czubak
 


Grzegorz Klaman należy do czołowych przedstawicieli formacji artystycznej, która wyłoniła się w sztuce polskiej w latach 80.
Urodzony w 1959 roku w Nowym Targu, ukończył studia w 1985 roku na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Intermedialną.Aktywny animator życia artystycznego w Gdańsku, założyciel i lider Galerii Wyspa, pełni funkcję prezesa Fundacji Wyspa Progress.
Grzegorz Klaman zaliczany jest do artystów opowiadających się po stronie sztuki mającej udział w debacie nad współczesnością. Jego działania artystyczne wpisują się w krytyczny nurt myślenia o rzeczywistości zarówno w jej kulturowym jak społecznym i politycznym wymiarze. Artysta wyraźnie oponuje przeciw neutralności sztuki. W latach 80. związany z alternatywną sceną artystyczną, w obecnej dekadzie podejmuje w swojej twórczości szereg wątków odnoszących się do dwuznaczności kultury, narzucanych przezeń ograniczeń, jej uwikłania w mechanizmy władzy. Zachowując dystans wobec sztuki konwencjonalizującej nasze doświadczenie świata, jednocześnie stawia pytania o możliwości emancypacyjne języka sztuki.

Na wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia będzie można zobaczyć prace Grzegorza Klamana, prezentowane w ostatnich miesiącach w Galerii Sztuki Współczesnej Zachęta i Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz w Künstlerhaus Bethanien w Berlinie.

W zrealizowanym podczas pobytu w Indiach w 1998 cyklu pt. "Sari", sięgając po tradycyjny ubiór kobiet indyjskich, artysta zwraca uwagę na wspólne kulturom Wschodu i Zachodu praktyki wpisywania ciała w relacje kulturowych i społecznych zależności.

W pracy pt. "Beckett / Implanty" porusza kwestię medialnych możliwości kreowania wyobraźni ciała.

Wystawa obejmuje również prace najnowsze, po raz pierwszy eksponowane, w których Klaman rozszerza obszar swoich wcześniejszych dociekań na temat sposobów widzenia i przedstawiania ciała we współczesnej kulturze wizualnej. W obrazach zwłok ludzkich fotografowanych w prosektorium przywołuje wizerunki ciała nie mieszczące się w kulturowych wzorcach postrzegania cielesności. Konfrontując odbiorcę z tym, co najchętniej spychane w niepamięć, ukryte za grą retoryk, Klaman przede wszystkim przypomina o wieloznacznościach, które są nieodłączne funkcjonowaniu we współczesnym świecie.

Wystawie towarzyszy katalog obejmujący zestaw tekstów, część ilustracyjną i dokumentacyjną. (186 stron, 50 ilustracji barwnych, 40 ilustracji czarno-białych)
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska