ŁAŹNIA 1 2014 - Zanurzenie
Justyna Wencel, Marcin Chomicki
1 Sierpień – 9 Listopad 2014
Zanurzenie,instalacja na moście / ruchomy obraz w przestrzeni / land art
Miejsce: most pomiędzy Dolnym Miastem i Olszynką
Dziekujemy za pomoc Lambda Group 
 
Artystyczna instalacja "Zanurzenie" Justyny Wencel i Marcina Chomickiego powstała na moście, łączniku dwóch gdańskich dzielnic Dolnego Miasta i Olszynki. Most jest ważnym szlakiem komunikacyjnym dla pieszych, rowerzystów, wędkarzy, amatorów nordic walking, właścicieli psów, biegaczy oraz rodzin z dziećmi podążającymi na pobliski plac zabaw. Malarska, land-artowa ingerencja zmienia kładkę w ruchomy obraz, wpływając na rozległą przestrzeń wokół mostu i określając na nowo spojrzenie odbiorcy. Cechą tej pracy jest zmienność i ruch. W zależności od oświetlenia, sposobui prędkości poruszania się po moście zmieniają się doznania kolorystyczne użytkownika, który, zanurzając się w ruchomym obrazie, staje się głównym bohaterem instalacji. Kładka stanowi więc, według słów O. Hansena, tło eksponujące człowieka. Kierunkom poruszania się na moście zostały przyporządkowane odrębne gamy kolorystyczne - ciepła i chłodna. Kolory barierek migoczą, opalizują, przenikają się i mieszają, budując indywidualne doświadczenia wizualne każdego użytkownika.
 
 
Instalacja "Zanurzenie” jest pierwszą z realizacji w ramach projektu „Gdy sąsiad jest nieznajomym” W ramach projektu zaprezentowane zostaną prace artystów polskich i międzynarodowych. Projekt skupiać się będzie na strategiach i możliwościach zaangażowania odbiorcy w realizacje odbywające się poza zamkniętą galeryjną przestrzenią. Sztuka  na dobre wpisała się przestrzeń publiczną naszych miast. Pojawia się niemal na schodach naszych domów. Czy jest miłym sąsiadem, czy raczej mówiącym z dziwnym akcentem nieznajomym? Jaka powinna być tego typu sztuka? Bawić, krytykować, budzić wątpliwości? Dzieło sztuki umiejscowione w publicznej przestrzeni zmienia ją, definiuje na nowo, przyciąga uwagę, mimowolnie angażując mieszkańców. Jaka jest odpowiedzialność artysty wobec lokalnej społeczności? Czy artysta działający w otwartej przestrzeni programuje odbiorców, oddaje im część autorstwa swojej pracy? Likwidacja granicy między dziełem a odbiorcą wydaje się być jednym z kluczowych pytań sztuki współczesnej.
 
 
Czy sztuka w przestrzeni miasta jest odpowiedzią? Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?” będzie z jednej strony  pytaniem o przekraczanie granic, pomiędzy dziełem a widzem, z drugiej zaś analiza rzeczywistego stanu. Czy sztuka poza Galerią rzeczywiście angażuje odbiorcę? Projekt składać się będzie z pięciu artystycznych interwencji, ukazujących różne postawy wobec odbiorców artystów pracujących w przestrzeni publicznej – od ludyczności do krytycznych postaw. Finał projektu na początku października.
 
 
Projekt realizowany w ramach GALERII ZEWNĘTRZNEJ MIASTA GDAŃSKA
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji: www.outdoorgallerygdansk.eu
Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Grupie Lambda.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska