ŁAŹNIA 1 1999 - Nicholas Ferguson (Wielka Brytania) 54 22’ 18 41’ TOP BUZZER / PROSZĘ DZWONIĆ
10.10-10.11.1999
 
Kuratorka: Aneta Szyłak

Artysta podczas pobytu w CSW Łaźnia zrealizował projekt odnoszący się do umownego wyobrażenia ikonicznego, jakim jest plan miasta – płachta papieru, jaką zazwyczaj nabywamy po przybyciu do obcego miasta, aby oswoić nieznaną sobie przestrzeń. Artysta, przebywając w Gdańsku ponad trzy miesiące, kolekcjonował szkice orientacyjne pozyskane od przechodniów. Każdy ze szkiców analizował, odnajdując w nich zindywidualizowane sposoby odbierania i opisywania przestrzeni miejskiej.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska