ŁAŹNIA 1 2000 - DROGI DO WOLNOŚCI
29.08-31.12. 2000
 
Zespół kuratorski: Bożena Czubak, Jerzy Holzer, Jarosław Rybicki, Aneta Szyłak. Autorzy scenariusza: Antoni Pawlak, Jarosław Rybicki.
Konsultacja naukowa: prof. Jerzy Holzer
 
 
Wystawa zorganizowana jest na terenach Stoczni Gdańskiej, w historycznej sali BHP, w związku z dwudziestoleciem podpisania tzw. porozumień sierpniowych. Jedną z przesłanek projektu wystawy jest przypomnienie roli, jaką wydarzenia gdańskie odegrały w historii odchodzenia od ideologii komunizmu i znaczenia tych wydarzeń dla późniejszych przemian na geopolitycznej mapie Europy Wschodniej. Wystawa przedstawia kontekst historyczny wydarzeń, które doprowadziły do powstania III Rzeczypospolitej Polskiej Audiowizualna ekspozycja obejmuje pokazy slajdów, projekcje filmów, zapisy fotograficzne. Archiwalia i wizualna dokumentacja obrazują tradycje oporu wobec władzy komunistycznej, historię ruchu Solidarności i wcześniejszych protestów społecznych oraz kształtowania się niezależnej myśli politycznej. Część eksponatów kreśli tło obyczajowe i kulturowe życia w czasach PRL-u. W realizacji projektu wystawy uczestniczyła grupa gdańskich artystów, m.in.: Centralny Urząd Kultury Technicznej (wizualne opracowanie programów komputerowych), Robert Rumas ( rekonstrukcja wnętrz sklepowych z końca lat 70.), Grzegorz Klaman (autor złożenia pomnikowego składającego się z dwóch bram połączonych rampą, usytuowanego w otwartej przestrzeni terenów stoczniowych). Wystawa będzie prezentowana w Sali BHP przez okres trzech lat. Idea i organizacja projektu: Zarząd Miasta Gdańska. Koordynacja i realizacja projektu: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.
 
 
  
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska