ŁAŹNIA 1 2000 - FORUM GALERII NIEZALEŻNYCH I INNYCH MIEJSC SZTUKI W POLSCE
15.10-15.11.2000
 
Kurator: Grzegorz Klaman
 
Wystawa - forum w swej idei ma się odbywać w różnych miejscach w Polsce, jej żywy aspekt miał swoje miejsce w sieci. Kilkudziesięcioletnia działalność sieci galerii i miejsc obecności sztuki w Polsce jest niewątpliwie fenomenem na skalę europejską. Pomimo tego zjawisko to nigdy nie doczekało się całościowego opracowania lub choćby ambitniejszej próby ujęcia tematu. Czas nieubłaganie zaciera w pamięci fakty, zdarzenia, osoby. Zmiany socjopolityczne nieodwracalnie zmieniają krajobraz kulturalny i artystyczny kraju. To co było spontanicznym nieudokumentowanym aktem artystycznym - zbyt długo pozostawione bez wsparcia finansowego, organizacyjnego- ginęło bezpowrotnie. Status tych miejsc - od totalnego undergroundu po hybrydalne formy przetrwania przy instytucjach państwowych - teraz staje się jeszcze bardziej niepewny, poddany ciśnieniu urynkowienia i presji samofinansowania. Gdańsk jest symbolem demokratycznych przemian politycznych zorganizowanie i przedstawienie projektu właśnie tu miało głębokie uzasadnienie,gdyż dotyczyło tożsamości polskiej sztuki współczesnej, sztuki krytycznej, poszukującej, trudnej, ambitnej, niekomercyjnej. W gdańsku w latach 80-tych pojawił się ruch nowego myślenia o sztuce w duchu awangardy, a jego jednym z najważniejszych przedstawicieli jest ciągle aktywna Galeria Wyspa. Projekt powstał we współpracy z MuzeumOkręgowym w Bydgoszczy oraz Galerią Wyspa i Fundacją Wyspa Progress

Wystawa - forum w swej idei ma się odbywać w różnych miejscach w Polsce, jej żywy aspekt miał swoje miejsce w sieci. Kilkudziesięcioletnia działalność sieci galerii i miejsc obecności sztuki w Polsce jest niewątpliwie fenomenem na skalę europejską. Pomimo tego zjawisko to nigdy nie doczekało się całościowego opracowania lub choćby ambitniejszej próby ujęcia tematu. Czas nieubłaganie zaciera w pamięci fakty, zdarzenia, osoby. Zmiany socjopolityczne nieodwracalnie zmieniają krajobraz kulturalny i artystyczny kraju. To co było spontanicznym nieudokumentowanym aktem artystycznym - zbyt długo pozostawione bez wsparcia finansowego, organizacyjnego- ginęło bezpowrotnie. Status tych miejsc - od totalnego undergroundu po hybrydalne formy przetrwania przy instytucjach państwowych - teraz staje się jeszcze bardziej niepewny, poddany ciśnieniu urynkowienia i presji samofinansowania. Gdańsk jest symbolem demokratycznych przemian politycznych zorganizowanie i przedstawienie projektu właśnie tu miało głębokie uzasadnienie,gdyż dotyczyło tożsamości polskiej sztuki współczesnej, sztuki krytycznej, poszukującej, trudnej, ambitnej, niekomercyjnej. W gdańsku w latach 80-tych pojawił się ruch nowego myślenia o sztuce w duchu awangardy, a jego jednym z najważniejszych przedstawicieli jest ciągle aktywna Galeria Wyspa. Projekt powstał we współpracy z MuzeumOkręgowym w Bydgoszczy oraz Galerią Wyspa i Fundacją Wyspa Progress.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska