2015 - FINALNA PREZENTACJA PROJEKTU BLISKI NIEZNAJOMY
FINALNA PREZENTACJA PROJEKTU BLISKI NIEZNAJOMY
Europejskie Centrum Solidarności, sala nr 5, III piętro
21.05.2015, godz. 17:00 – 19:00
Kierownik artystyczny projektu: Agnieszka Wołodźko
 
Bliski Nieznajomy to przede wszystkim projekt badawczy, który pozwala na kolektywną analizę zachodzących obecnie zmian społecznych i politycznych w relacjach pomiędzy Polakami, Litwinami i Rosjanami. Cel ten był realizowany poprzez ekspedycje artystyczne, projekty w przestrzeni publicznej, rezydencje artystyczne, publikacje, wymianę wystaw, prezentacje i dyskusje. Każdy z partnerów projektu wniósł swój wkład w obraz tego terytorium tak, aby był on czytelny dla innych. Celem było zbudowanie trwałej nici komunikacji pomiędzy naszymi miastami (Gdańskiem, Kaliningradem i Kłajpedą) i krajami (Polską, Rosją i Litwą) oraz sprawdzenie, do jakiego stopnia możemy dzielić się naszą wiedzą i kompetencjami, dla wspólnej twórczości. Bieżące wydarzenia polityczne, trudne do przewidzenia w momencie rozpoczynania projektu na początku 2013 r. sprawiły, że jego tematyka stała się jeszcze bardziej aktualna i interesująca.
 
Finalna prezentacja będzie okazją do dyskusji zatytułowanej „Sztuka w czasach konfliktu”, w której udział wezmą przedstawiciele partnerów projektu a także zaproszeni goście, zaangażowani  w sprawy współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej. Ponadto odbędzie się promocja publikacji wydanych w ramach projektu, pokaz filmu dokumentalnego oraz koncert artystów, którzy wzięli udział w Festiwalu Sound Around.
 
Projekt „Bliski nieznajomy: promocja wzajemnego zrozumienia pomiędzy mieszkańcami Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy poprzez umożliwienie wymiany w dziedzinie współczesnej sztuki i kultury” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska