ŁAŹNIA 1 2001 - Jacek Staniszewski ŚWIAT POGRĄŻONY JEST W CHAOSIE (BILLBOARD)
26.10.01-09.12.01
 
Kurator: Małgorzata Lisiewicz
 
Przypominamy pracę z roku 1994, ponieważ aktualizuje ją obecna rzeczywistość. Stanowi ona część cyklu bilbordów "Dread Visions", powstałego siedem lat temu. Skonstruowane w postaci komercyjnych komunikatów, ironiczne i przewrotne w swej "przerażającej" (a może rzeczywiście przerażającej) treści "wizje" artysty, nabierają nowej konkretności. Opisywanie "świata pogrążonego w chaosie" przez bohaterów drobnomieszczańskiej kolacji w obliczu współczesnych wydarzeń, z nową dosłownością objawia nasze upodobanie do maskowania trudnej rzeczywistości konsumpcją, nasze pseudo-zaangażowanie, także sztuki, wobec problemów innych. Praca prezentowana na zewnątrz budynku Łaźni stanowi motto do trzech wystaw mających miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej.

Artysta jest obecny na scenie artystycznej od lat 80. Początkowo w jego twórczości dominuje ekspresyjny język i duża skala realizacji. Z początkiem lat 90., nie rezygnując ze skali prac, artysta zawłaszcza język masowych środków przekazu. Z jednej strony czerpie z nich siłę perswazji, z drugiej - komentuje treść ukrywające społeczny egoizm i hipokryzję pod pozorem luzji powszechnego dobra, jaki niesie konsumpcja i jej medialna kultura. Sięgając po środki reklamy jako artystyczne medium, artysta sugeruje zdystansowaną lekturę prezentowanych przez nie treści, zwracając nam uwagę, że nawet najbardziej proste i banalne przedstawienia okazują się być wielowarstwowymi komunikatami.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska