ŁAŹNIA 1 2001 - Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk CO? CZYM?
12.01.2001-11.02.2001
 
wystawa "co? czym?" jest projektem przygotowanym wspólnie przez marka sobczyka i jarosława modzelewskiego, artystów, którzy pojawili się wraz z generacją lat 80 i należą obecnie do wiodących osobowości malarskich współczesnej sceny artystycznej.
wystawa stanowi rezultat pobytu obu artystów w studio centrum sztuki współczesnej "łaźnia" we wrześniu 2000 roku. punktem wyjścia dla niej jest stworzona przez artystów tablica "co?czym?". stanowi ona rodzaj pomocy naukowej, która może zostać wykorzystana jako część programu nauczania malarstwa. tematy i problemy wiążące się z zagadnieniami zarówno języka malarskiego jak i idei artystycznych zostały usystematyzowane w rodzaj diagramu. losowo wybierane pary terminów stanowiły rodzaj zadania, z których każde każdy
artysta rozwiązywał sam. ten projekt jest analityczny i autotematyczny, skupiony na różnych poziomach języka malarskiego. wynika z blisko dwudziestoletniego doświadczenia artystycznego obu twórców, ma w sobie jednak świeżość i spontaniczność wynikającą z przyjętej metody przypadku. zdaniem twórców jest on także wyrazem i zapisem pewnej metody nauczania malarstwa towarzyszy mu z założenia utopijna wizja upowszechniania tej formy edukacji.
tych dwóch malarzy występowało już wielokrotnie razem, już to poprzez pracę koncepcyjną, już to poprzez wspólnie malowane obrazy. początki tej współpracy sięgają połowy lat osiemdziesiątych, kiedy wolne stypendium artystyczne w dűsseldorfie zaowocowało wspólnymi pracami. następnie w 1996 roku indywidualnej wystawie marka sobczyka w warszawskiej królikarni, pojawiły się 4 wspólnie namalowane obrazy. współpraca ta zamanifestowała się do tej pory najsilniej na wspólnej wystawie w centrum sztuki współczesnej w warszawie w 1998 roku.
przygotowana dla centrum sztuki współczesnej łaźnia tablica ma charakter współpracy na poziomie koncepcyjnym a jej rezultatem jest 26 obrazów pokazujących pewną ilość możliwych kombinacji wynikających z takiego a nie innego posługiwania się diagramem.

kurator: aneta szyłak
współpraca: małgorzata taraszkiewicz-zwolicka
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska