ŁAŹNIA 1 2001 - Dorota Nieznalska DOMINACJA
12.01-11.02.2001
 
Kuratorka: Aneta Szyłak
Współpraca: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

W prezentowanych instalacjach artystka symbolicznie przywołała przestrzenie fitness-klubów i siłowni, które stały się wyrazistymi reprezentacjami kultury konsumenckiej oraz współczesnej kultury ciała. Istotną rolę odgrywał w nim dźwięk nagrany podczas różnego rodzaju ćwiczeń gimnastycznych. Dla Nieznalskiej istotny zdawał się być autoerotyczny charakter nadmiernego zainteresowania własnym ciałem i jego estetyzacją, zgodną z obrazem wykreowanym przez rynek i media, będące jego częścią. Podobnie jak we wcześniejszych pracach Nieznalskiej, również te nowe – Potencja, Wszechmoc II. Rodzaj męski oraz Żeński ulokowane były w kontekście kulturowej opresji, a szczególnie przemocy wobec kobiety.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska