ŁAŹNIA 1 2001 - Marta Deskur RODZINA
23.02-25.04.2001  
 
Kurator: Piotr Rypson
Projekt aranżacji: Roman Krzysztofik
Współpraca: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
 

Marta Deskur jest jedną z najciekawszych postaci krytycznego nurtu w sztuce polskiej lat dziewięćdziesiątych. Prace jej autorstwa były wielokrotnie wystawiane na prestiżowych wystawach w kraju (m.in. "Negocjatorzy Sztuki" 2000 CSW Łaźnia; "Scena 2000" 2000 CSW Zamek Ujazdowski) i za granicą ("Marta Deskur and robert rumas" 2001 gallery 400 Chicago).

Jej wszechstronna twórczość poddająca wątki i podstawowe pytania o wizerunek współczesnego człowieka zaliczana jest do sztuki opartej na tzw. kobiecej emocjonalności. Analiza ta odbywa się za pomocą języka malarstwa, fotografii, wideo oraz kompilacji tychże - instalacji.
Prezentacja gdańska jest drugą po krakowskiej ("rodzina"2000, bunkier sztuki) tak obszerną wystawą artystki w kraju i obejmuje najnowsze prace wraz z obszernym, prowadzonym od 1999 roku cyklem rodzina.

W realizacji tej, która jest rodzajem inscenizowanego dramatu biorą udział obce sobie osoby w zaaranżowanych, pozornie jasnych sytuacjach zaczerpniętych z obszaru życia rodzinnego. codzienne wydarzenia wyizolowane z kontekstu transponują opresje ogólnoludzkie i nabierają przez to nowych znaczeń. Szablony zachowań w relacjach żona-mąż czy ojciec-syn ujawniają podskórnie pulsujące emocje wśród których tolerancja i akceptacja nie są zbyt częste. Intencją artystki jest utrwalenie tych na ogół niezauważalnych zmian rozgrywających się na naszych oczach i z naszym udziałem w subtelnej sieci zależności jaką jest rodzina.

Towarzyszące fotografiom wideo, uzupełnia opowiadanie o współczesnej egzystencji o problemy genetycznej modyfikacji uczuć oraz naturalnej hierarchii osobowości.
Pod tym teatrum wyczuwa się jednak dozę nadziei i wiary w energię jaką jest rodzina.
 


Wystawa przygotowana we współpracy z galerią Bunkier Sztuki w Krakowie.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska