ŁAŹNIA 1 2009 - POLSKA SZKOŁA FILMOWA – ŚWIATOWY FENOMEN ARTYSTYCZNY CZ. 4.  ODSŁONA III 
14.04.2009
 
POLSKA SZKOŁA FILMOWA – ŚWIATOWY FENOMEN ARTYSTYCZNY CZ. 4
Kontynuacja dotychczas zrealizowanych trzech części projektu „Polska Szkoła
Filmowa – Światowy Fenomen Artystyczny”.
Warsztaty filmowe skierowane do wszystkich osób zainteresowanych filmem:
zarówno do miłośników dziesiątej muzy, którzy pragną jeszcze swoją wiedzę
pogłębić, jak i do tych, którym ten obszar sztuki jest jeszcze mało znany.
W przystępny sposób, przy użyciu najnowszych technik audiowizualnych,
staramy się pokazać kulisy powstawania filmów szkoły polskiej, przedstawić
sylwetki twórców, zaprezentować dzieła sztuki, które były dla reżyserów
inspiracją, umiejscowić to wszystko w konkretnym kontekście społeczno –
kulturowym oraz ukazać powiązania z kinem światowym i znaczenie dla
światowej kinematografii. Warsztaty będą uatrakcyjnione przez towarzyszące
godzinnym wykładom fragmenty filmowe i materiały zdjęciowe podkreślające
klimat epoki, prezentowane z dwóch projektorów multimedialnych. Następnie
proponujemy projekcję jednego ze sztandarowych dzieł Polskiej Sztuki
Filmowej, po której zapraszamy do rozmowy.

Całość – wykład, ilustracja audiowizualna, projekcja, rozmowa – tworzą nową
jakość, dzięki której w przyswajalny sposób możemy zgłębiać tajniki
historii polskiego kina.

Odsłona III
14.04.2009, godz. 17.30
Film „Krzyż walecznych” jako sztandarowy przedstawiciel
nurtu plebejskiego w ramach Polskiej Szkoły Filmowej.
Kulisy realizacji filmu . Sylwetka reżysera Kazimierza Kutza.
Prezentacja filmu
Krzyż walecznych, reż. Kazimierz Kutz 1958 ,84 min.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska