ŁAŹNIA 1 2009 - KOMUNIKAT. PROGRAM EDUKACYJNY
18.05.2009
 
Komunikat w sprawie wyników Konkursu na opracowanie scenariusza warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gdańska do realizacji w terminie od 15.05.2009 r. do 15.10.2009 r.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 marca 2009 w siedzibie CSW „Łaźnia” w Gdańsku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu w składzie:

1/ Anna Szynwelska, specjalista ds. Galerii Zewnętrznej – przewodnicząca Jury,

2/ Małgorzata Cackowska, dr nauk humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych UG – członek Jury,

3/ Robert Jurkowski, koordynator programu edukacyjnego  CSW „Łaźnia“ – członek Jury,

4/ Agnieszka Kulazińska, specjalista kurator CSW „Łaźnia” – członek Jury.

Jury po omówieniu wszystkich projektów złożonych przez uczestników konkursu postanowiło nagrodzić następujące projekty:

I nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 4000 zł oraz przyrzeczenie zawarcia umowy kuratorskiej na realizację zaproponowanego programu artystyczno-edukacyjnego dla Ewy i Elżbiety Okroy z Gdańska

Pierwsze wyróżnienie ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w kwocie 2000 zł dla Marty Żakowskiej z Warszawy

Drugie wyróżnienie ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w kwocie 2000 zł dla Anny Dukowskiej i Marii Dembek z Gdańska

Uzasadnienie werdyktu: Jury postanowiło nagrodzić program artystyczno-edukacyjno-badawczy dla LKW Gallery - AutoArt autorstwa Ewy i Elżbiety Okroy ze względu na wysoką wartość merytoryczną, bogaty i różnorodny program warsztatów, a także udokumentowane wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 kwietnia 2009 o godz. 18.00.


Jadwiga Charzyńska
Dyrektor
CSW Łaźnia
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska