ŁAŹNIA 1 2009 - POLSKA SZKOŁA FILMOWA – ŚWIATOWY FENOMEN ARTYSTYCZNY CZ. 4. STANISŁAW LENARTOWICZ
22.05.2009
 
POLSKA SZKOŁA FILMOWA – ŚWIATOWY FENOMEN ARTYSTYCZNY CZ. 4
Kontynuacja dotychczas zrealizowanych trzech części projektu „Polska Szkoła
Filmowa – Światowy Fenomen Artystyczny”.
Warsztaty filmowe skierowane do wszystkich osób zainteresowanych filmem:
zarówno do miłośników dziesiątej muzy, którzy pragną jeszcze swoją wiedzę
pogłębić, jak i do tych, którym ten obszar sztuki jest jeszcze mało znany.
W przystępny sposób, przy użyciu najnowszych technik audiowizualnych,
staramy się pokazać kulisy powstawania filmów szkoły polskiej, przedstawić
sylwetki twórców, zaprezentować dzieła sztuki, które były dla reżyserów
inspiracją, umiejscowić to wszystko w konkretnym kontekście społeczno –
kulturowym oraz ukazać powiązania z kinem światowym i znaczenie dla
światowej kinematografii. Warsztaty będą uatrakcyjnione przez towarzyszące
godzinnym wykładom fragmenty filmowe i materiały zdjęciowe podkreślające
klimat epoki, prezentowane z dwóch projektorów multimedialnych. Następnie
proponujemy projekcję jednego ze sztandarowych dzieł Polskiej Sztuki
Filmowej, po której zapraszamy do rozmowy.

Całość – wykład, ilustracja audiowizualna, projekcja, rozmowa – tworzą nową
jakość, dzięki której w przyswajalny sposób możemy zgłębiać tajniki
historii polskiego kina.ODSŁONA IV Specjalna
STANISŁAW LENARTOWICZ – spotkanie z reżyserem

21.05.2009, godz. 17.30
Stanisław Lenartowicz – prezentacja sylwetki – droga twórcza.
Kulisy realizacji filmu „Pigułki dla Aurelii”
Prezentacja filmu:
Pigułki dla Aurelii,  reż. Stanisław Lenartowicz 1958, 84 min.

22.05.2009, godz. 17.30
Film „Zimowy zmierzch” jako fenomen w polskiej kinetografii lat 50.
Kulisy realizacji filmu, analiza użytych w filmie środków wyrazu
Prezentacja filmu:
Zimowy zmierzch,  reż. Stanisław Lenartowicz 1956, 87 min.

23.05.2009
Godz. 13.30
Prezentacja filmu
Spotkania, reż. Stanisław Lenartowicz 1957 , 77 min.
Godz. 15.00
Prezentacja filmu
Giuseppe w Warszawie,  reż. Stanisław Lenartowicz 1964,99 min.
Godz. 17.00
Spotkanie ze Stanisławem Lenartowiczem
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska