ŁAŹNIA 1 2009 - Promocja najnowszej publikacji CSW Łaźnia ŁAŹNIA.SZTUKA W PROJEKTACH ZMIANY SPOŁECZNEJ
29.10.2009
 
Zapraszamy na promocję, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim - Wydział Nauk Społecznych, 29 października 2009, czwartek, godz. 17.30, aula S 211
 


Centralnym punktem promocji będzie debata panelowa z udziałem trójmiejskich współautorów książki: Marią Mendel, Tomaszem Szkudlarkiem, Marcinem Boryczko, Jadwigą Charzyńską, Agnieszką Wołodźko oraz autorami warsztatów organizowanych przez Łaźnię: Mikołajem Jurkowskim, Sylwestrem Gałuszką i Małgorzatą Pawelec. Tematem wiodącym panelu będzie zagadnienie społecznych warunków zaangażowania sztuki i galerii sztuki w edukację i zmianę. Spotkanie prowadzić będzie Małgorzata Cackowska – redaktor książki. Po panelu zaprezentowane zostaną rezultaty warsztatów artystyczno-edukacyjnych AutoArt, realizowanych latem br. w LKW Gallery przez Elę i Ewę Okroy.

Książka, pod redakcją Małgorzaty Cackowskiej jest kolejnym projektem zrealizowanym po publikacji pt. ‘Łaźnia. Architektura, sztuka i historia’, wydanej w ubiegłym roku z okazji dziesięciolecia istnienia tej instytucji kultury. Zamysłem tego tomu jest ukazanie jednego, ale bardzo istotnego pola działania Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia – jej edukacyjnych idei i projektów w  szerokim kontekście wiedzy o społeczeństwie, kulturze i edukacji. Celem tej publikacji jest - oprócz jej poznawczej funkcji - chęć uczynienia jej użyteczną. Opisane przykłady działań i wybrane teoretyczne odniesienia mogą służyć szerokiemu spektrum odbiorców: studiującym nauki społeczne, animatorom kultury, refleksyjnym pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom innych instytucji kultury do uczenia się i poznawania przykładu edukacyjnej roli instytucji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej, do pogłębiania własnych refleksji.

Z recenzji prof. Zbyszko Melosika:
…Z teorii i praktyki znamy dwie pedagogiki. Jedna z nich to pedagogika „oświecona” i „oświecająca”, wtłaczająca człowieka w gotowa „matrycę tożsamości”, dostarczająca „gotowe wartości”, odpowiadająca jednoznacznie na wszystkie pytania, uprzedmiotowiająca. Druga pedagogika, nawiązująca do najlepszych wzorów myśli krytycznej, dąży do przekazania człowiekowi władzy kreowania własnej biografii, oddaje mu władzę konstruowania rzeczywistości w której żyje; więcej jeszcze – interweniuje w świat, na rzecz jego zmiany. I właśnie w tą drugą pedagogikę wpisuje się zarówno treść i klimat tekstów zamieszczonych w pierwszej części książki, jak i – przedstawiona w kolejnych częściach – działalność artystyczno-edukacyjna Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia...

Publikacja książki została dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Miasta Gdańska w 2009 r.

Sponsor: IVECO
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska