ŁAŹNIA 1 2009 - 2010 - Z CZTERECH ŚCIAN DO ŚWIATA...
18.12.2009-21.02.2010 
 
Wystawa fotografii z warsztatów dla osób niewidomych i niedowidzących                  
Zewnątrz-Wewnątrz.
Wernisaż: 18.12.2009 godz. 17:00
 


Kiedy zgaśnie światło znika skala oceny, czas jakby staje w miejscu, człowiek wykonuje każdy ruch powoli, z namaszczeniem i ostrożnością. Doświadczamy świata za pomocą innych zmysłów: wyostrza się słuch, węch i dotyk. Radiowa Trójka przedstawiła ostatnio krótki reportaż  o eksperymencie badającym doświadczanie ciemności.  Polegał on na przebywaniu przez 72 godziny w zupełnie zaciemnionej, ogromnej sali, gdzie uczestnicy mieli prowadzić codzienne życie. Grupa psychologów, która wzięła udział w doświadczeniu, ocieniła je jako wielce wzbogacające, „otwierające do wewnątrz”. Kiedy jednak przychodził moment dezorientacji, braku poczucia przestrzeni wraz z nim pojawiała się bolesna samotność, a to co zewnętrzne wydawało się obce, niezbadane i niezbadalne.

Projekt Zewnątrz-Wewnątrz to warsztaty artystyczne skierowane do osób niewidomych i niedowidzących. Uczestnicy to osoby o szczególnej wrażliwości, dla których kontakt ze sztuką stanowi szansę wypowiedzi twórczej. Ich świat jest doświadczany poprzez  zmysły, które często nie są w pełni aktywne u osób z pełną sprawnością wzrokową. W czasie warsztatów uczestnicy zwiedzają wystawy, obcując ze sztuką przez dotyk i indywidualne, intuicyjne poczucie przestrzeni. Mają również możliwość własnej wypowiedzi twórczej: tworzą rzeźby, rysunki, malują, uczestniczą w zajęciach teatralnych. Stwarza to dla nich szansę opowiedzenie tego, co być może nigdy nie zostałoby wypowiedziane. Sztuka otwiera przed nimi drzwi do hermetycznej codzienności.

Wystawa fotografii „Z czterech ścian do świata…” jest zbiorem dokumentacji z warsztatów oraz serią zdjęć wykonanych przez uczestników. Cykl składający się na wystawę stanowi osobliwy dialog świata wewnętrznego i zewnętrznego, jest wyrazem przekroczenia pozornie nieprzekraczalnej granicy dwóch pozornie odrębnych światów: osób widzących i niewidzących.


Fotografie prezentowane w czasie wystawy Z czterech ścian do świata…, można nabyć w postaci cegiełek, które przeznaczone będą na zakup nowego busa dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku.

Wirtualna wystawa Z czterech ścian do świata.

Projekt Zewnątrz-Wewnątrz jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizowany przy współpracy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska