ŁAŹNIA 1 2011 - Projekt ZEWNĄTRZ-WEWNĄTRZ
Wernisaż : 21.04.2011, godz.10:00-14:00
Czas trwania wystawy:  21.04-10.05.2011
 
Projekt realizowany we współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku.

Zewnątrz – Wewnątrz to cykl spotkań, podczas których osoby niewidome mają okazję bezpośredniego kontaktu ze sztuką prezentowaną w gdańskich galeriach. Artystyczny dialog między osobami widzącymi - „zewnątrz”, a niewidomymi – „wewnątrz” jest pretekstem do nawiązania kontaktu i przełamania barier psychologicznych istniejących między tymi dwoma światami.  Zajęcia w nowym środowisku społecznym sprzyjają asymilacji osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym społeczeństwa. Każda edycja warsztatów kończy się podsumowaniem kilkumiesięcznych działań, skierowanych do zewnętrznego świata.

- 2008r. – I edycja – spotkanie z niewidomym rzeźbiarzem Waldemarem Cichoniem z Elbląga
- 2009r. – II edycja – warsztaty teatralno – wokalne z Teatrem Amareya z Gdańska
- 2010r. – III edycja – warsztaty dźwiękowe z Krzysztofem Topolskim aka Arszyn z Gdańska

W tym roku chcielibyśmy zaprosić  na prezentację dotykowo – dźwiękową, będącą wynikiem edycji z 2010r. z udziałem Krzysztofa Topolskiego. Podczas warsztatów uczestnicy tworzyli (uzewnętrzniali) dźwięki, drzemiące głęboko w ich wnętrzach. W ten sposób powstała płyta „ORKIESTRA”.

Wystawa, która będzie miała miejsce w terminie 21 kwietnia 2011-10 maja 2011 składać się będzie z zaciemnionego  labiryntu, gdzie w audionośnikach będzie można odsłuchać płyty „ORKIERSTRA”. Całość dopełnią prace wykonane brailem, które będziemy zmuszeni odszukać dotykiem. Tak eksponowana wystawa ma poniekąd sprowokować nas – widzących do odbioru i zrozumienia świata innymi zmysłami – tak jak czynią to na co dzień osoby niewidome. Płyta „ORKIESTRA” jest dostępna niekomercyjnie w Dziale Edukacji w CSW Łaźnia.  

Program zajęć opracowany i prowadzony jest przez Mikołaja Roberta Jurkowskiego i Annę Kozłowską, przy wsparciu instruktorek z Warsztatu Terapii Zajęciowej Agnieszki Batury – Baturewicz i Bernadety Rzeczkowskiej.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska