ŁAŹNIA 1 2011-2015 - DOTYK SZTUKI03.2011-06.2015

Działanie skierowane do dzieci i młodzieży, które zakłada organizacje cyklu warsztatów prowadzonych przez artystów współpracujących z Łaźnią. Celem zajęć będzie przybliżenie uczestnikom sztuki współczesnej i rozwój wrażliwości i kreatywności wśród najmłodszych mieszkańców Dolnego Miasta oraz wykształcenie poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską oraz chęci do jej ulepszania. Realizacja przedsięwzięcia przełoży się na przeciwdziałanie zjawiskom zachowań niepożądanych społecznych.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska