ŁAŹNIA 1 2009 - IMMEDIATE ART - prof. Christa Sommerer INTERAKCJA ZREWIDOWANA - INTERAKTYWNY ART RESEARCH
26.10.2009, godz. 18:00
 
 
Christa Sommerer jest jedną z najbardziej rozpoznawanych na świecie artystek zajmujących się problematyką sztucznego życia, projektowaniem interfejsów oraz tworzeniem instalacji interaktywnych. Studiowała biologię i botanikę na Uniwersytecie w Wiedniu, sztukę i rzeźbę na wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, jak również na Staedelschule Institut for New Media we Frankfurcie (pod opieką prof. Petera Weibela). Od 1992 roku Sommmerer pracuje wraz z mężem Laurentem Mignonneau, z którym tworzy bardzo udany duet artystyczny. Pracują nad instalacjami, w których wykorzystują programy oraz wizualizacje naśladujące procesy ewolucyjne – wśród nich najbardziej znane są: praca "A-Volve" z 1994 (nagrodzona Złotą Nike na festiwalu Ars Electronica w 1994 roku), nawiązująca do idei sztucznego życia, oraz powstała w 1997 roku instalacja "Life Spacies", w której użyty program symuluje walkę między gatunkami. W „A-Volve” wykorzystano komputer Onyx, powszechnie dziś stosowany do tworzenia efektów specjalnych w filmach fabularnych. Praca ta jest wręcz modelowym przykładem idei interaktywnego konstruowania układu, powoływanego do życia przez aktywną ingerencję widza-współtwórcy kreującego dzieło, będące tożsame z jego odbiorem. Artyści pracują również wspólnie nad projektowaniem niekonwencjonalnych interfejsów, czego przykładem jest instalacja "Interactive Plant Growing", znajdująca się w stałej kolekcji ZKM w Karlsruhe, gdzie interfejsem pozwalającym w interaktywny sposób stworzyć grafikę uczynili rośliny. Tematem ich ostatnich realizacji (takich jak na przykład “Mobile Feelings" z 2003 roku) są pozawerbalne formy komunikacji. Ich twórczość czerpie z tak różnych dziedzin wiedzy, jak: biologia, sztuka, instalacja, performance, muzyka elektroniczna, grafika komputerowa oraz teoria komunikacji. Ostatnio zainteresowała ich również tematyka fasad medialnych, które stały się coraz bardziej zauważalnym zjawiskiem w krajobrazie największych miast na świecie.
 
W 2009 roku Peter Weibel stwierdził: "W erze Youtube.com, Flickr.com, Myspace.com, czy Second Life artyści stracili wyłączność na kreatywność. Posługując się współczesnymi mediami każdy może być artystą"1. 

Podążając tym tropem, musimy zapytać się, jakie konsekwencje taka sytuacja ma dla artystów, którym najbardziej przecież zależy na przesuwaniu granic interaktywnego designu i sztuki interaktywnej. Jak techniczne aspekty tych prac przeplatają się z ich artystyczną treścią? I, wreszcie, czego możemy nauczyć się i jakie wyciągnąć wnioski z pierwszych idei i teorii dotyczących sztuki partycypacji oraz jakie jesteśmy w stanie dostrzec paralele między artystycznym przesłaniem a formą i ich skutkami dla produktów masowych? Analizując rożne interaktywne projekty, zadamy sobie te pytania i zrewidujemy pojęcie interaktywności i partycypacji z punktu widzenia artysty praktyka.

1 Peter Weibel, YOU_niverse, exhibition catalogue, Sevilla: *Bienal de Arte Contemporaneo de Sevilla*, *Fundacionbiacs*, 2008, 16-26
2 Gerfried Stocker, Christa Sommerer, Laurent Mignonneau (Eds.) Christa Sommerer & Laurent Mignonneau - Interactive Art Research, 2009. Springer Verlag Vienna/New York, ISBN: 978-3-211-99015-5, Englisch, with DVD HYPERLINK "http://www.springer.com/springerwiennewyork/architecture?SGWID=1-40628-0-0-0" http://www.springer.com/springerwiennewyork/architecture?SGWID=1-40628-0-0-0


Oficjalna strona Christy Sommerer i Laurenta Mignonneau: http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/
 
    
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska