ŁAŹNIA 1 2009 - IMMEDIATE ART - prof. Martin Kemp
02.12.2009, godz. 18:00
 
Profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego Martin Kemp od kilkudziesięciu lat bada zagadnienia wzajemnych związków sztuki i nauki od epoki Renesansu aż do czasów współczesnych. Jest wybitnym badaczem twórczości Leonarda da Vinci. Renesansowemu geniuszowi poświęcił szereg swoich książek i wystaw.
Dalsze naukowe poszukiwania skierowały go ku badaniu zagadnień optyki, anatomii i historii naturalnej w różnych okresach historii rozwoju nauk przyrodniczych. Z biegiem czasu badania nad zagadnieniami wizualizacji, modelowania i reprezentacji nabrały coraz większego znaczenia. W ostatnich szczególny nacisk kładzie na „Nową Historię Wizualności” obejmującą szereg artefaktów z nauki, technologii oraz sztuk pięknych, stosowanych i popularnych, które obmyślono w taki sposób, by stworzyć modele natury i wyartykułować związek człowieka ze światem fizycznym. Naukowy diagram czy graficznie zwizualizowany model molekuły są dla nowej historii tak samo ważne, jak dzieło Michała Anioła.
 
    
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska