ŁAŹNIA 1 2009 - IMMEDIATE ART - Ryszard Kluszczyński
13.03.2009, godz. 18:00
 
STRATEGIE SZTUKI INTERAKTYWNEJ (OD INSTRUMENTU DO INTERAKTYWNEGO SPEKTAKLU)
 
Sztuka interaktywna, pomimo swojej niezbyt jeszcze długiej historii, wykształciła wielką różnorodność strategii. Mowa tu o strategiach jako wyznacznikach dzieł interaktywnych, a nie o formach czy strukturach tych dzieł, ponieważ procesualny, performatywny charakter sztuki interaktywnej skłania do myślenia o niej w kategoriach wydarzeń, a nie artefaktów. Wszystkie te strategie wyznaczają zarazem podstawowe struktury doświadczenia sztuki interaktywnej, jak również uczestniczą w bardzo poważnym stopniu w kształtowaniu współczesnej kultury partycypacji, stanowiąc jej zasadnicze instrumenty. W swoim wykładzie Kluszczyński zamierza poddać refleksji podstawowe atrybuty sztuki interaktywnej oraz chce przedstawić siedem strategii, które uważa za znamienne, zarówno dla współczesnej sytuacji tej sztuki, jak i dla jej historii. Omówi kolejno strategię instrumentu, gry, archiwum, labiryntu, kłącza, sieci oraz spektaklu. Ich analiza pozwoli również sformułować ocenę transformacji dotykających świat sztuki nowych mediów oraz ufundowaną na ich fundamencie współczesną kulturę audiowizualną.
 
  ,m
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska