ŁAŹNIA 1 2009 - IMMEDIATE ART - Eduardo Kac TRANSFORMACJA ŻYCIA - MUTACJA SZTUKI
15.01.2009, godz. 18:00
 
Twórczość Eduardo Kaca porusza zagadnienia wpływu biotechnologii na kulturę (Genesis), zmieniającej się w erze cyfrowej kondycji pamięci (Time Capsule), dystrybuowanych praktyk kolektywnego działania (Teleporting an Unknown State), problematycznej tematyki „egzotyczności” (Rara Avis) oraz tworzenia sztucznego życia i jego ewolucji.
Na początku wykładu zaprezentowane zostaną pionierskie prace artysty w dziedzinie teleobecności, które tworzy nieprzerwanie od początku lat 80. Następnie, na wybranych przykładach, artysta szczegółowo omówi swoje najnowsze prace zaliczane do kategorii sztuki transgenicznej. Zakończy wykład omówieniem ostatnich prac: GFP Bunny, The Eighth Day, Move 36. Na GFP Bunny składają się trzy etapy: moment narodzin króliczka z wszczepionym genem meduzy (gen ten wytwarza zieloną fluorescencyjną proteinę), dyskusja, jaką ten projekt wywołał oraz społeczna integracja króliczka w kontekście rodziny artysty. The Eighth Day to transgeniczny ekosystem zawierający biologicznego robota, całość podłączona interaktywnie do Internetu. Move 36 rzuca światło na granice ludzkiego umysłu oraz rosnące możliwości komputerów i robotów (fascynującą część tej pracy stanowi nowy gatunek rośliny stworzony przez artystę). Na zakończenie Eduardo Kac przedstawi całą serię swoich żywych dzieł, która powstała w ramach pracy nad Specimen of Secrecy about Marvelous Discoveries.
 
Po wykładzie zapraszamy na wernisaż wystawy artysty "Lagoglyphs".
 
    
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska