ŁAŹNIA 1 2008 - POD PRYSZNICEM SZTUKI - Jarosław Urbański SZTUKA, PRACA, WALKA KLAS
15.05.2008, godz. 18:00
 
Wbrew temu co się twierdzi, pracy fizycznej na świecie nie ubywa. Nie ubywa wyzysku. Społeczeństwo, zwłaszcza w sensie globalnym, nie transformuje się w tzw. „społeczeństwo wiedzy”, „społeczeństwo końca pracy”, „społeczeństwo bezklasowe”, lecz tkwi w dalszym ciągu w okowach pracy fizycznej, niewolniczej, wyalienowanej. Był okres kiedy głównym nurt polskiej sztuki współczesnej podryfował w swoich poszukiwaniach w innym kierunku, oddalając się od problematyki pracy, wyzysku, podziałów klasowych, robotników. Być może jednak dziś do tych tematów sztuka współczesna powraca, bo okazuje się że zachują one swoją socjologiczną istotność.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska