ŁAŹNIA 1 2008 - IMMEDIATE ART - Oliver Grau HISTORIA SZTUKI MEDIÓW - NAUKA O OBRAZIE - CYFROWA HUMANISTYKA
11.03.2008, godz.18:00
 
Projekt kuratorski ImMEDIAte ART ma na celu przybliżyć niezwykle bogaty świat sztuki najnowszej, stawiać ważkie pytania o status twórczości, która stanowi nierozerwalny związek idei artystycznej realizowanej przy pomocy nowych technologicznych środków. Tym samym, zakłada stworzenie panoramy zjawisk określanych obecnie terminami: Digital Art, Net Art, Genetic, Virtual, Immersive, Telepresence, Space, Nanotechnology, Fractal, Database-supported Arts i wielu innych, oraz nowych kierunków badań, jak np. Image Science.
 
W celu stworzenia jak najbardziej szczegółowego, ale zarazem całościowego przeglądu najważniejszych prac, wydarzeń, publikacji ostatnich lat, CSW Laźnia przygotowało na rok 2008 całą serię wykładów: z jednej strony, z uznanymi na arenie międzynarodowej artystami przedstawiającymi i komentującymi swoją twórczość, z drugiej zaś, z wybitnymi teoretykami oferującymi głęboko zakorzenione w historii sztuki i kultury spojrzenie. Będą to, zatem, dwa równoległe, wzajemnie uzupełniające się cykle.
Wykłady odbywać się będą raz z miesiącu, naprzemiennie – raz wykład dotyczyć będzie sztuki, raz teorii. Serdecznie ZAPRASZAMY!
 
Oliver GRAU to uznany na arenie międzynarodowej teoretyk sztuki mediów. Jest profesorem Image Science i dyrektorem tegoż wydziału na Uniwersytecie Dunajskim w Krems, Austria. Jest laureatem licznych prestiżowych nagród oraz autorem licznych publikacji z zakresu sztuki współczesnej tłumaczonych na wiele języków (na chwilę obecną 12). Ostatnie publikacje: Virtual Art: From Illusion to Immersion, MIT-Press 2003 (4. wydanie), Mediale Emotionen, Frankfurt 2005, oraz MediaArtHistories (MIT-Press 2007).
Badania prof. Graua koncentrują się na historii sztuki mediów, historii immersji i emocji, pojęciach tele-obecności oraz sztucznej inteligencji. Stworzył od podstaw i opracował wiele nowych międzynarodowych programów akademickich, takich jak MediaArtHistories, Exhibition Design and Management, Visual Competences oraz Digital Collection Management (wszystkie na Uniwersytecie Dunajskim w Krems). Kierował projektem Niemieckiej Fundacji Nauki „Sztuka Immersyjna”; z tym samym zespołem od 1998 roku tworzy pierwszy międzynarodowy bank danych sztuki wirtualnej. Grau jest również szefem zespołu opracowującego cyfrową Bazę Danych Kolekcji Grafiki Göttweig, największej austriackiej prywatnej kolekcji grafiki, na którą składa się ponad 30 tys. dzieł od Dürera aż po Klimta.
Grau wykładał na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a także, gościnnie, na wielu innych uniwersytetach. Zasiada w komitetach redakcyjnych licznych międzynarodowych periodyków. Jest członkiem Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk oraz Leopoldiny. W 2005 roku był dyrektorem Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Historii Sztuki Mediów, Nauki i Technologii w Banff, w Kanadzie.
 
 
 
Image Science Department of the Danube University Krems
www.donau-uni.ac.at/dis
 
Database of Virtual Art turns 10!
www.virtualart.at
 
NEU: Graphische Sammlung Goettweig-Online
www.gssg.at
 
1st International Conference on Histories of Media Art, Science and Technology
www.mediaarthistory.org
 
Oliver Grau (Ed.): MediaArtHistories, Cambridge/Mass. 2007.
www.donau-uni.ac.at/de/department/bildwissenschaft/forschung/publikationen/index.php
 
Oliver Grau: Virtual Art, Tsinghua Press, Beijing 2006.
www.mediaarthistory.org/pub/VirtualArt_Chinese.html
 
Oliver Grau (Hg.): Mediale Emotionen: Zur Lenkung
von Gefühlen durch Bild und Sound, Frankfurt/Main 2005.
www.mediaarthistory.org/mediale_emotionen/mediale_emotionen
 
      
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska