ŁAŹNIA 1 2008 - POD PRYSZNICEM SZTUKI - Jan Sowa PRACA I NĘDZA NARODÓW.POLITYCZNA EKONOMIA WCZESNEGO KAPITALIZMU
06.03.2008 godz. 17:00
 
Jak głosi przysłowie, "oszczędnością i pracą ludzie się bogacą". Myliłaby się jednak ta, która myślałaby, że hasło to tłumaczy, jak i na czym wzbogacili się pionierzy kapitalizmu – kupcy, przedsiębiorcy i zdobywcy, którzy na przełomie XV i XVI wieku puścili w ruch maszynerię nieskończonej akumulacji kapitału. Korzenie niemiłościwie nam panującego systemu wrastają w o wiele bardziej mroczną i mniej chwalebną glebę...
Wykład zorganizowany we współpracy z Korporacją Ha!Art 
 
  
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska