ŁAŹNIA 1 2008 - IMMEDIATE ART - Paul Sermon
22.02.2008, godz 18:00 
 
ANIMATORZY MARIONETEK, AKTORZY LUB AWATARY - RÓŻNICA PERCEPCYJNA W PRZESTRZENI TELEMATYCZNEJ
 
Kurator: Katarzyna Woźniak
 
Projekt kuratorski ImMEDIAte ART ma na celu przybliżyć niezwykle bogaty świat sztuki najnowszej, stawiać ważkie pytania o status twórczości, która stanowi nierozerwalny związek idei artystycznej realizowanej przy pomocy nowych technologicznych środków. Tym samym, zakłada stworzenie panoramy zjawisk określanych obecnie terminami: Digital Art, Net Art, Genetic, Virtual, Immersive, Telepresence, Space, Nanotechnology, Fractal, Database-supported Arts i wielu innych, oraz nowych kierunków badań, jak np. Image Science.
 
W celu stworzenia jak najbardziej szczegółowego, ale zarazem całościowego przeglądu najważniejszych prac, wydarzeń, publikacji ostatnich lat, CSW „Laźnia” przygotowało na rok 2008 całą serię wykładów: z jednej strony, z uznanymi na arenie międzynarodowej artystami przedstawiającymi i komentującymi swoją twórczość, z drugiej zaś, z wybitnymi teoretykami oferującymi głęboko zakorzenione w historii sztuki i kultury spojrzenie. Będą to, zatem, dwa równoległe, wzajemnie uzupełniające się cykle.
 
Wykłady odbywać się będą raz z miesiącu, naprzemiennie – raz wykład dotyczyć będzie sztuki, raz teorii. Serdecznie ZAPRASZAMY!
 
 
Urodzony w 1966 roku w Oksfordzie, Anglia. W latach 1985-88 studiował sztuki piękne pod kierunkiem profesora Roya Ascotta na Uniwersytecie Walijskim (BA). Następnie, 1989 -1991, odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Reading, Anglia (MFA). W 1991 nagrodzony Prix Ars Electronica - „Golden Nica” – w austriackim Linzu w kategorii sztuki interaktywnej za hypermedialną instalację „ Think abort the People now”. Jako artysta-rezydent w Centrum Sztuki i Technologii Mediów (ZKM) w Karlsruhe stworzył wideokonferencję ISDN pt. Telematic Vision (1993). Otrzymał nagrodę „Sparkey Award” na HGB Akademii Sztuk Wizualnych w Lipsku, Niemcy. W tym czasie kontynuował prace nad kolejnymi interaktywnymi instalacjami telematycznymi, takimi jak „Telematic Encounter” (1996) i „The Tables Turned” (1997) dla Centrum Ars Electronica w Linzu oraz Muzeum Mediów ZKM w Karlsruhe. Od 1997 do 2001 profesor na Uniwersytecie Sztuki i Wzornictwa Przemysłowego w Linzu, Austria, gdzie wykładał sztukę performance’u i environmentu. W 2000 roku objął profesurę na Uniwersytecie Salford, gdzie jego artystyczne poszukiwania skupiają się głównie na immersyjnych i rozszerzonych telematycznych environmentach
 
Twórczość Brytyjczyka Paula SERMONA zaliczana jest do sztuki określanej mianem telematycznej. Artysta bada w swoich zaawansowanych technologicznie pracach fenomen teleobecności, analizuje powstanie interaktywnej narracji determinowanej działaniami odbiorców (users) łącząc ich oddalone od siebie poczynania w jeden, wspólny, teleobecny environment. Udowadnia, że taka forma immersyjnej, interaktywnej wymiany może powstać między prawie każdymi dwoma dowolnymi miejscami na świecie. Ponadto, doznania sensualne, jakie się z nią wiążą, niemal nie ustępują tym znanym z codziennej rzeczywistości, jak to ma miejsce np. w jednej z jego najbardziej znanych i nagradzanych na międzynarodowych festiwalach sztuki mediów instalacji zatytułowanej „Telematic Dreaming” z 1992 roku.
 
    
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska