ŁAŹNIA 1 2008 - Kazimierz Piotrowski INC.SZTUKA WOBEC KORPORACYJNEGO PRZEJMOWANIA MIEJSC PUBLICZNEJ EKSPRESJI
24.01.2008, godz.18:00
 
Kurator: Kazimierz Piotrowski
 
Inc. to znak stawiany za nazwami biznesowych organizacji w USA. Termin „incorporated” oznacza tu jakby „wcielenie” czy „włączenie” działających na rynku osób do obowiązującego tam systemu prawnego (począwszy od przełomowej decyzji Sądu Najwyższego USA w 1886 roku uznającej, że korporacje posiadają osobowość). Podobnie jak każda osoba ma twarz i nazwisko, również posiada je korporacja jako osoba prawna, której symbolem jest CI (Corporate Identity). Interesujące jest, w jaki sposób sztuka – zwłaszcza w postkomunistycznej Polsce – posługuje się znakami towarowymi znanych korporacji lub innymi symbolami, które nie są postrzegane jako znaki towarowe, a jednak pełnią analogiczną funkcję w globalnym i skomercjalizowanym świecie. Artyści po 1989 roku, a zwłaszcza po przystąpieniu Polski do UE, usiłują wpływać – niekiedy entuzjastycznie albo też krytycznie czy przewrotnie – na procesy kształcenia CI. Prowokuje to publiczne debaty i tworzy dzieje najnowszej sztuki – wspieranej, ale też niekiedy ograniczanej w jej wolności przez korporacje.
 
Celem wykładu dr Kazimierza Piotrowskiego – autora pionierskiej wystawy i publikacji „INC. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (w Polsce)” (pierwsza odsłona w Galerii XX1 i Galerii Program w Warszawie, 2004) – będzie ukazanie wzajemnych związków pomiędzy symbolicznym kapitałem sztuki a daną korporacyjną mentalnością. Czy sztuka, ze względu na swój ukształtowany w modernizmie autokrytycyzm, może stać się dziś szczególnie cennym modelem „samo-odpornej korporacji’’ – zdolnej nie tylko sprostać wyzwaniom rynkowej konkurencji, lecz przede wszystkim korporacji kontrolującej i ograniczającej siebie w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro (jeśli taka rzecz istnieje)? Jak dalece sztuka może liczyć na zrozumienie i wsparcie korporacji, które od lat systematycznie przejmują coraz większe obszary publicznej ekspresji, o czym świadczy zamieszczony tu przykład z Wrocławia?
 
Spotkanie będzie drugim z cyklu czterech wykładów, które są zaplanowane w najbliższych miesiącach w związku ze współpracą przy wystawie Dowcip i władza sądzenia. Asteizm w Polsce (CSW Łaźnia, II – III 2008). Zostanie zaprezentowany bogaty materiał ilustracyjny, w tym filmy oraz będzie można nabyć lub zamówić publikację poświęconą tematowi wykładu.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska