ŁAŹNIA 1 2008 - Kazimierz Piotrowski SZTUKA IRRELIGIJNA I JEJ KRYTYKA
14.01.2008, godz 18:00
 
Wykład dr. Kazimierza Piotrowskiego – kuratora głośnej wystawy IRRELIGIA.
Morfologia nie-sacrum w sztuce polskiej XX wieku (zorganizowanej przez Włodka Majewskiego w Atelier 340 Muzeum w Brukseli, X 2001 – I 2002) – będzie poświęcony tzw. aferze Irreligii, jaka wybuchła w czasie trwania wystawy i na trwałe już chyba wpisała się w dzieje polskiej sztuki.
Po latach kurator na zimno podda refleksji przyczyny skandalu, koncentrując się na typowych przesłankach zmasowanej krytyki tego artystycznego bluźnierstwa.
Zostaną zaprezentowane dwa filmy dokumentujące wydarzenie: najpierw dotyczący prezentowanej sztuki, w tym między innymi wypowiedzi artystów
(Grzegorza Klamana, Leszka Knaflewskiego, Zofii Kulik, Zbigniewa Libery, Jacka Markiewicza i Roberta Rumasa),
oraz na zakończenie pokaz mody Arkadiusa w kościele Notre Dame de Lourdes podczas finisażu wystawy.
Spotkanie będzie pierwszym z cyklu czterech wykładów, które są zaplanowane w najbliższych miesiącach w związku ze współpracą nad wystawą Dowcip i władza sądzenia.
Asteizm w Polsce (CSW Łaźnia, II – III 2008).
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska