ŁAŹNIA 1 2007 - Ryszard Kluszczyński STRATEGIE SZTUKI INTERAKTYWNEJ
26.10.2007, godz.18:00
 
Kuratorka: Małgorzata Taraszkiewicz- Zwolicka
 
Licząca już blisko 40 lat historia sztuki interaktywnej powstającej na platformie cyfrowej obejmuje zjawiska bardzo różnorodne strukturalnie i tematycznie, zarazem jednak można już w jej obrębie wskazać pewne powtarzające się typy dzieł i odpowiadających im strategii interaktywnych.
Ryszard Kluszczyński dokona próby scharakteryzowania samego zjawiska sztuki interaktywnej, usytuuje ją w kontekście historii sztuki współczesnej, oraz - przede wszystkim - przedstawi propozycję typologii sztuki interaktywnej. Wykład będzie ilustrowany licznymi przykładami i dokumentacjami dzieł sztuki interaktywnej.
 
Ryszard Kluszczyński jest krytykiem i teoretykiem filmu i sztuki nowych mediów, kuratorem, wykładowcą akademickim. Od lat jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, w Zakładzie Mediów Elektronicznych a także także na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi i ASP w Poznaniu, na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Zajmuje się problematyką społeczeństwa informacyjnego i sieciowego, cyberkultury, sztuki (multi)mediów, zagadnieniami współczesnej teorii sztuki, sztuką alternatywną(awangardą)krytyką artystyczną.
Bywa jurorem międzynarodowych festiwali sztuk medialnych, jest autorem wielu esejów, współpracuje z licznymi pismami artystycznymi.
 
  
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska