ŁAŹNIA 1 2007 - POD PRYSZNICEM SZTUKI - Rafał Górski REALUTOPIA. O DEMOKRACJI BEZ POLITYKÓW
27.09.2007, godz.18:00
 
Kurator: Daniel Muzyczuk
 
Realutopią nazywa się zespolenie wizji idealnej z konkretnym instytucjonalno - systemowym rozwiązaniem. Na zaprojektowanych w roku 1971 plastikowych torbach, niemiecki artysta Joseph Beuys przedstawił schemat dwóch przeciwstawnych ustrojów społecznych: demokrację bezpośrednią i zdominowaną przez rozgrywki partyjne demokrację przedstawicielską. Alternatywą dla tego drugiego systemu miało być samostanowienie i decentralizacja na wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Scharakteryzowany w ten sposób ideał samorządności możemy dzisiaj porównywać z próbami jego praktycznego urzeczywistnienia.
Wykładowi towarzyszyć będzie pokaz filmu dokumentalnego "Miasto jest nasze" o budżecie partycypacyjnym w Porto Alegre.
 
Wykład zorganizowany przy współpracy Korporacji Ha!Art
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska