ŁAŹNIA 1 2007 - POD PRYSZNICEM SZTUKI - Mateusz Kwaterko GUY DEBORD - SZTUKA NEGATYWNOŚCI
19.04.2007, godz. 18:00
 
Kurator: Daniel Muzyczuk
 
Dla Guy Deborda, rewolucjonisty, krytyka społecznego i jednego z najważniejszych przedstawicieli powojennej awangardy europejskiej, jedność życia i dzieła była programowym postulatem. Oryginalną i wywrotową twórczość Deborda, jego przenikliwe, radykalne teorie i intrygujące strategie sprzeciwu cechowała zasadnicza spójność egzystencjalna. Opowiedzieć o tej egzystencji, która w naszych spektakularnych czasach wydaje się nieprawdopodobna, to także odbyć nostalgiczną wędrówkę w czasie, cofając się do okresu niemniej osobliwego, kiedy sztuce zdarzało się jeszcze wierzyć, że ma jakieś znaczenie (poza czysto instytucjonalnym lub dekoracyjnym), a nad politycznym projektem radykalnej lewicy wciąż unosił się ożywczy duch utopii.
 
Mateusz Kwaterko (1974-) Tłumacz z języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przełożył na polski dzieła Raoula Vaneigema ("Rewolucja życia codziennego"), Guy Deborda ("Społeczeństwo spektaklu", "Rozważania o społeczeństwie spektaklu"), Giorgio Agambena ("Profanacje"). Obecnie pracuje nad przekładem "Traktatu ateologicznego" Michela Onfraya i "Dziel filmowych" Guy Deborda. W wolnych chwilach zajmuje się badaniem, rozwijaniem i popularyzacja myśli krytyczno-utopijnej.
 
Podczas wykładu będzie można zakupić książki Guy Deborda i Giorgio Agambena w promocyjnych cenach.
 
Wykład zorganizowany we współpracy z Państwowym Instytutem Wydawniczym.
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska