ŁAŹNIA 1 2007 - POD PRYSZNICEM SZTUKI - Ewa Rewers MIASTO W SZTUCE - SZTUKA MIASTA
22.03.2007, godz.18:00
 
Kurator: Daniel Muzyczuk
 
Można dzisiaj mówić o przynajmniej trzech rodzajach relacji między miastem i sztuką: 1) Miasto ujmuje się jako społeczne dzieło sztuki; 2) Miasto jest uprzywilejowanym przedmiotem kultury artystycznej, przede wszystkim literatury, sztuk plastycznych, fotografii, filmu, widowiska, teatru co sprawia, że na ich gruncie formowane są obrazy miast funkcjonujące następnie - niejako wtórnie - w świadomości społecznej; 3) Różne dziedziny sztuki wytwarzają własne, najczęściej krytyczne w stosunku do realnych przestrzeni miejskich i strategii życia ich mieszkańców, wizje miasta, miejskości, kultur miejskich, formułując postulaty adresowane do wszystkich użytkowników przestrzeni miejskich i zmieniając hierarchie zastanych tam kultur.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska