ŁAŹNIA 1 2007 - POD PRYSZNICEM SZTUKI - Łukasz Guzek PERFORMANCE POLSKI: HISTORIA, FORMY I NARRACJE
18.01.2007, godz. 18:00
 
Próba periodyzacji historii sztuki performance w Polsce, przemyślenia dotyczące możliwych podziałów historii sztuki performance. Przebiegają one wewnątrz ogólnych tendencji sztuki, do pewnego stopnia się z nimi pokrywają, jednak specyfika performance powoduje, że jej historia ma swoje własne punkty zwrotne, okresy ważne i wydarzenia przełomowe.
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska