ŁAŹNIA 1 2006 - POD PRYSZNICEM SZTUKI - Erić Zoran EKONOMIE UKRYTE ZA DYSFUNKCJONALNYM MIEJSCEM
30.09.2006
 
Kurator: Daniel Muzyczuk
 
 
Organizacja i kształtowanie miasta, jak również nadawanie znaczeń jego przestrzeniom można traktować jako proces społeczny. Socjo-polityczno-przestrzenno-ekonomiczny kontekst Belgradu obejmuje wiele przestrzeni, które utraciły swoją pierwotną funkcję i z tego względu były postrzegane jako “martwe punkty” w ramach funkcjonalnej dynamiki miasta. Właśnie te miejsca zostały wybrane do projektu “Dysfunctional places / Displaced functionalities”. Zaproszono artystów do zbadania owych miejsc. Od każdego z projektów artystycznych oczekiwano przeprowadzenia specyficznych dla kontekstu interwencji, które ukazywały inny potencjał danego miejsca.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska