ŁAŹNIA 1 2006 - POD PRYSZNICEM SZTUKI - Bogdan Banasiak NOMADOLOGIA - MYŚL WĘDROWNA
12.10.2006
 
Kurator: Daniel Muzyczuk
 
Myśl wędrowna charakteryzuje się „dystrybucją nomadyczną”, polegającą na wypełnianiu przestrzeni, rozdzielaniu się w niej, nie zaś na jej podziale. Jest więc ona czymś w rodzaju „ukoronowanej anarchii”, co oznacza zarówno nieobecność arche, organizującej zasady, jak i nieobecność apriorycznego ładu, właśnie w oparciu o arche konstytuowanego. Ta nieobecność modelu, centralnego miejsca, czyni z układu system acentryczny, tworzony przez rozbieżne serie elementów. Nie stanowi on zhierarchizowanego, stałego terytorium, lecz podlega deterytorializacji, bezustannemu ruchowi przemieszczania się, opuszczania terytorium, ruchowi właściwemu dla nomadów, koczowników
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska