ŁAŹNIA 1 2006 - POD PRYSZNICEM SZTUKI - Marek Krajewski OPAKOWANIE - PRZEDMIOT NAJWYŻSZEJ RANGI
16.11.2006
 
Kurator: Daniel Muzyczuk 
 
Opakowanie na pierwszy rzut oka należy do kategorii rzeczy, które Tadeusz Kantor nazywał przedmiotami najniższej rangi. Czysto instrumentalny obiekt, który chroni i promuje to, co od niego istotniejsze- towar i którego przeznaczeniem jest śmietnik. Ten pierwszy rzut oka, choć w wypadku opakowania najważniejszy, jest jednak mylący, bo przedmiot ten nie tylko doskonale wyraża istotę współczesnej konsumpcji, ale również całkowicie przedefiniowuje społeczny sens ludzkiego świata materialnego i nasze relacje z przedmiotami. Opakowania mediują pomiędzy nami, a obiektami materialnymi, definiują ich znaczenia, wywołują pragnienie ich posiadania i zmuszają do pozbywania się ich, sprawiając, iż podstawową domeną naszego życia staje się świat wielokrotnego zapośredniczenia i wizualnych reprezentacji, świat pragnień, które nigdy nie znajdują swojego zaspokojenia. Zrozumienie kultury opakowania jest o tyle trudne, że zazwyczaj rozważa się je z perspektywy operacyjnego marketingu, designu i logistyki, które całkowicie ignorują społeczne konsekwencje i centralną pozycję tej kategorii przedmiotów. Wykład jest próbą umieszczenia opakowań w nowym kontekście interepretacyjnym – antropologii i socjologii przedmiotów, które pozwalają dostrzec rewolucyjną rolę tego rodzaju obiektów i rekonstruować ich niezamierzone społeczne
 
Marek Krajewski-urodzony w 1969 roku. Socjolog, pracownik naukowy Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu w Zakładzie Socjologii Wiedzy i Świadomości Społecznej. Specjalizuje się w socjologii sztuki i kultury, w szczególności zaś takimi aspektami społecznego świata, jak konsumpcja, kultura popularna i media. Od 2001 roku wspólnie z Jerzym Kaczmarkiem prowadzi Pracownię Socjologii Wizualnej, zajmującą się popularyzacją tej nowej dziedziny socjologii oraz realizującej filmy oraz prezentacje multimedialne analizujące współczesne życie społeczne w Polsce. Oprócz tego był kuratorem kilku wystaw oraz dyrektorem projektu Zewnętrzna Galeria AMS, której celem była popularyzacja sztuki publicznej i humanizacji przestrzeni miejskiej. konsekwencje.
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska