ŁAŹNIA 1 2012 - ART & SCIENCE MEETING BIOART: MIĘDZY NAUKĄ A ETYKĄ – panel dyskusyjny
31.03.2012, godz. 15:00
 
Panel dyskusyjny „Bioart: między nauką a etyką” organizowany w ramach projektu Art & Science Meeting będzie dotyczył bioetyki, inżynierii genetycznej i biotechnologii.
 
W panelu prowadzonym przez dr hab. Monikę Bakke wezmą udział artyści Oron Catts, prof. Ionat Zurr oraz prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, prof. dr hab. Ewa Łojkowska i dr Maciej Ożóg.
 
Oron Catts – artysta, badacz, kurator. Współzałożyciel Tissue Culture & Art Project przy laboratorium SymbioticA, Uniwersytetu Zachodniej Australii. Tworzy dzieła z tkanek hodowanych w inkubatorach.
 
prof. Ionat Zurr – artystka i kuratorka. Pracownik naukowy SymbioticA Uniwersytetu Zachodniej Australii. Tworzy instalacje i performanse wykorzystując tkanki wyhodowane w laboratorium.
 
prof. dr hab. Ewa Łojkowska – dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin UG.
 
prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – profesor nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Łódzkim kieruje Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej. Dyrektor artystyczny projektu Art&Science Meeting, kurator wystawy „Crude Life”.
 
dr Maciej Ożóg – teoretyk i historyk sztuk medialnych. Adiunkt w Zakładzie Mediów Elektronicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się historią i teorią sztuk medialnych, kulturą audiowizualną, cyberkulturą i społeczeństwem informacyjnym.
 
dr hab. Monika Bakke – adiunkt w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Zajmuje się estetyką współczesną w perspektywie posthumanistycznej, genderowej i transkulturowej, krytyką sztuki oraz animal studies.
 
Panel dyskusyjny odbędzie się w języku angielskim tłumaczony symulatanicznie na język polski.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska