ŁAŹNIA 1 2011 - FOCUS Warsztaty Edukacji Artystycznej
Zespół edukacyjny CSW Łaźnia zaprasza do udziału w projekcie „Focus – warsztaty edukacji artystycznej”
Tegoroczna edycja stanowi kontynuację dotychczasowych działań warsztatowych realizowanych pod hasłem „AutoArt” oraz „Zewnątrz-Wewnątrz” uzupełnionych o warsztaty z cyklu „Kraina Kreatywności” oraz
„Reanimacja Przestrzeni”. Warsztaty prowadzone są przez polskich artystów, specjalistów mających doświadczenie w pracy z dziećmi oraz z osobami niepełnosprawnymi.
Grupę docelową warsztatów stanowią dzieci i młodzież z terenu Trójmiasta i okolic.

Zewnątrz – Wewnątrz
Termin: 5 kwietnia – 31 października 2011
Projekt realizowany przy współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku.
„Zewnątrz-Wewnątrz” to cykl działań warsztatowych skierowany do osób niepełnosprawnych mający na celu kształcenie w nich odbioru na sztukę współczesną. Zajęcia opierać się będą na działaniach plastycznych oraz wykładach połączonych ze zwiedzaniem wystaw. Dodatkowym punktem spotkań będą warsztaty video-art.

Prowadzenie: „Mikołaj” Robert Jurkowski, Anna Kozłowska, Bernadetta Rzeczkowska, Agnieszka Batura-Baturewicz, Julia Kurek.


Kraina Kreatywności
Termin: 16 marca – 18 listopada 2011
(Termin spotkań do uzgodnienia)
Wystawa: 28 października – 18 listopada 2011
Kraina Kreatywności to jednodniowe warsztaty artystyczne skierowane do zorganizowanych grup szkolnych, które w trakcie kilkugodzinnego spotkania zdobędą szansę zapoznania się z różnorodnymi formami artystycznymi jak i same zrealizują własne, twórcze projekty. Efektem działań warsztatowych będzie wystawa fotograficzna dokumentująca projekt.

Prowadzenie: Barbara Secke, „Mikołaj” Robert Jurkowski,Sylwester Gałuszka

Reanimacja Przestrzeni
Termin: czerwiec – październik 2011
Projekt edukacyjno-artystyczny mający na celu osobistą rewitalizację przestrzeni Dolnego Miasta. Dzięki recyklingowym i upcyklingowym metodom pracy każdy z uczestników spotkania uzyska indywidualną szansę na zmianę otaczającej go rzeczywistości. Zaniedbane miejsca zostaną poddane twórczemu działaniu opartemu na przetwarzaniu rzeczy niepotrzebnych i przeznaczonych do wyrzucenia.

Prowadzenie: Dominik Rudasz


AutoArt
Termin: maj – październik 2011
AutoArt to międzynarodowy projekt edukacyjno-artystyczno-badawczy realizowany w LKW Gallery – studio warsztatowym w tirze. Jest propozycją aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu skierowaną do mieszkańców Dolnego Miasta oraz wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do udziału w warsztatach.

Koordynacja: Elżbieta Okroy, Ewa Okroy
Pedagog: Anna Robaszkiewicz

I. Akcje
Akcje to kilkudniowe warsztaty nastawione na konkretny rezultat.

Parasol
Termin: 31 maja – 1 czerwca 2011, godz. 15.00 – 18.00
Wiek: 5+ (rodzinne)
Grupa Massmix zaprasza do działań estetycznych i pożytecznych.Wraz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zaaranżuje wzory na parasolach chroniących okolice LKW Gallery od słońca i deszczu.
Prowadzenie: Massmix

Schody do raju
Termin: 27 czerwca – 30 czerwca 2011, godz. 15.00 – 18.00
Wiek: 5-15 lat
„Schody do raju” obejmują dwa warsztaty architektoniczne „Mój dom” i „Wieża do nieba” skierowane do zróżnicowanych wiekowo grup. Uczestnicy warsztatów zainspirowani przestrzenią miejską podejmą własne prace konstruktorskie i staną się na chwilę architektami własnych wnętrz. Ponadto wychodząc z ekspozycją w przestrzeń miasta, staną się twórcami najbliższego otoczenia.

Prowadzenie: Magdalena Janiszewska

24/7
Termin: 29 sierpnia – 30 sierpnia 2011, godz. 15.00 – 18.00
Wiek: 5-15 lat
„24/7” to akcja ewaluacyjna projektu „AutoArt” mająca na celu zaprojektowanie przedmiotów, które przez 24 godziny 7 dni w tygodniu już po zakończeniu warsztatów będą przypominały i rozprzestrzeniały idee projektu, inspirowały do dalszych poszukiwań i twórczej pracy.

Prowadzenie: Anna Owsiany

II. Półkolonie
W trakcie 4 dwutygodniowych turnusów proponujemy bogaty program zajęć zróżnicowany pod względem formy i tematyki. Warsztaty odbywać się będą w godz. 11.00 – 15.00 w zamkniętych grupach na podstawie wcześniejszych zapisów.

Półkolonie wzbogacone zostaną poczęstunkiem oraz wycieczkami!

Turnus I:
SUBkultura – wielość kultur w teatrze, muzyce i obrazie
Termin: 4 lipca – 15 lipca 2011, godz. 11.00 – 15.00
Wiek: 5-10 lat
Co się kryje w tajemniczej skrzyni? To pierwsze pytanie, przed którym staną młodzi uczestnicy półkolonii artystycznych. Wychodząc od znanych przedmiotów codziennego użytku, wykorzystując
ćwiczenia teatralno-dramowe, spróbują wydobyć zaklęte w rekwizytach historie. W tym samym czasie przemieszczając się wśród kultur muzycznych, będą rozszyfrowywać otaczające nas komunikaty dźwiękowe. Warsztaty mają na celu zwrócenie uwagi na szeroką gamę doświadczeń indywidualnych i społecznych, by w ten sposób otworzyć „okno na świat”.

Prowadzenie:
Tajemnicza skrzynia, warsztaty teatralno-dramowe, Jarosław
Rebeliński

SUBkultura, warsztaty muzyczne, Łukasz Szałankiewicz, Maciek
Szymczuk

Okno na świat, działania twórcze, zespół LKW Gallery

Turnus II:
Turnus ekologiczny: latające smoki i bębny Udu
Termin: 18 lipca – 29 lipca 2011, godz. 11.00 – 15.00
Wiek: 10-15 lat
Na pograniczu plastyki, zajęć konstruktorskich, ruchu i muzyki zostaną poruszone wszystkie żywioły. Zbudowane z materiałów recyklingowych barwne latawce – smoki na kijach rozwiną w lipcu skrzydła na wietrze. Z gliny ulepimy bębny Udu, za pomocą których stworzymy kompozycję muzyczną podczas warsztatów rytmicznych. W ten sposób wspólną pracą i zabawą przygotujemy plenerowe choreografie przedstawiające „Walkę smoków” oraz „Taniec smoków”.

Prowadzenie:
Walka smoków, warsztaty latawców, Marek Pankanin
Udu, warsztaty ceramiczne, Anna Haracz
Udu, warsztaty gry na bębnach, Tomasz Antonowicz

Turnus III:
Turnus III: Migawki – dialog międzypokoleniowy w warsztatach
fotograficznych i twórczego pisania
Termin: 1 sierpnia – 12 sierpnia 2011, godz. 11.00 – 15.00
Wiek: 5-10 lat
„Tylko fotografie nie liczą się z czasem / pokazują babcię jak chudą dziewczynkę” (Jan Twardowski), dlatego uzbrojeni w aparat fotograficzny i słowo nawiążemy dialog międzypokoleniowy. Zajęcia będą obejmować elementy fotografii studyjnej, pracy z programami komputerowymi, eksperymenty i alchemię fotografii, umożliwiającą między innymi robienie zdjęć na kamieniach. Równoległe warsztaty twórczego pisania będą odkrywały warstwę znaczeniową i brzmieniową języka. Poszerzające wyobraźnię oraz świadomość społeczną potyczki słowne i praca reporterska zostaną zaprezentowane w formie arkusza gazetowego.

Prowadzenie:
Migawki, warsztaty fotograficzne, Aleksandra Abakanowicz, Aleksandra Księżopolska
Migawki, warsztaty twórczego pisania, Barbara Piórkowska


Turnus IV:
TUNE_l – tektonika miejsca w warsztatach dźwiękowych i projektowania
Termin: 16 sierpnia – 26 sierpnia 2011, godz. 11.00 – 15.00
Wiek: 10-15 lat
Przygodę dźwiękową zaczniemy od zbadania akustyki przejścia podziemnego Esther Stocker oraz budowy hydrofonu, umożliwiającego zbieranie dźwięków rozchodzących się w Nowej Motławie. W zebrane elementy audiosfery wtopimy szyldy niegdyś przemysłowej, nowoczesnej i wielokulturowej dzielnicy Dolne Miasto. Wspólna wyprawa do nieistniejących bądź zapomnianych miejsc stanie się inspiracją do stworzenia akcesoriów i bibelotów przypisanych określonej profesji. Zabawę ze strukturą, światłocieniem i mieszaniem barw kontynuować będą warsztaty „Świat bajek zaklętych w tubce farby”.

Prowadzenie:
TUNE_l, warsztaty dźwiękowe, Krzysztof Topolski
Szyldy fabrycznej dzielnicy, warsztaty projektowania, Magda BieleszŚwiat bajek zaklętych w tubce farby, warsztaty plastyczne, Katarzyna Stańczak, Elżbieta Tomiak

III. Strefa klubowa
„Strefa klubowa” to popołudniowe warsztaty odbywające się w LKW Gallery. Obejmują działania twórcze oraz ogólnorozwojowe. Obok proponowanych zajęć, uczestnicy będą
mogli skorzystać z komputera i internetu, pograć w gry planszowe i uliczne czy też skorzystać z materiałów plastycznych.


Klub 5-10 lat
Termin: 15 maja – 15 października 2011, godz. 15.30 – 18.00
Wiek: 5-10 lat
Poniedziałkowe i środowe spotkania skierowane będą do najmłodszych. W trakcie spotkań dzieci między innymi zapoznają się z metodą „101 kroków w czytaniu i pisaniu” Danuty Chwastniewskiej
oraz odwiedzą świat „Niebajek”.

Prowadzenie:
101 kroków w czytaniu i pisaniu, zespół LKW Gallery NiebajkiAnna Miller, Dorota Pytel

Klub LKW Gallery
Termin: 15 maja – 15 października 2011, godz. 15.30 – 18.00
Wiek: 10-15 lat
Klub LKW Gallery to program zajęć skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, realizowany we wtorki, czwartki i piątki.Tematem przewodnim spotkań „Wszyscy inni – tacy sami. Baw się razem z nami!” będzie szeroki zakres praw człowieka. Kolekcja pasji i zdolności w „Banku umiejętności” umożliwi uczestnikom strefy klubowej wzajemnie się nimi wymieniać i zaskakiwać, zaś „SLU” i „Podchody” będą okazją do wzięcia udziału w grach i zabawach w przestrzeni miejskiej, wszechstronnej penetracji okolicy.

Prowadzenie:
Wszyscy inni – tacy sami. Baw się razem z nami!, Anna Dukowska,
Magdalena Małecka-Barczewska
Bank umiejętności, Elżbieta Okroy, Ewa Okroy
SLU, zespół LKW Gallery
Podchody, Elżbieta Okroy, Ewa Okroy

IV. Festyny
Zapraszamy do wspólnego świętowania! Kilkugodzinne spotkania będą jednymi z nielicznych okazji do integracji w urokliwej przestrzeni Dolnego Miasta.

• 14 maja 2011 – Noc Muzeów / Otwarcie programu AutoArt,
LKW Gallery,
• 28 maja 2011 – Dzień Dziecka na Dolnym Mieście,
Dolne Miasto,
• 24 września 2011 – Festyn Dolne Miasto, Dolne Miasto
• 14 października 2011 – Finisaż / wernisaż programu AutoArt
2011, CSW Łaźnia

V. Trans-Port kulturowy
Termin: 16 maja – 22 czerwca 2011;
12 września – 14 października 2011, godz. 12.00 – 15.00
W poszczególne dni tygodnia: pon., wt., czw.
Wiek: 3-18 lat
Warsztaty skierowane do grup zorganizowanych. Tematyka zajęć: komunikacja i współpraca, tolerancja i dyskryminacja, internet i wolność kultury, przemoc a nowe media, ekologia miasta, wielokulturowość, działania twórcze.

VI. Wolontariat i praktyki
Wśród zadań wolontariuszy/praktykantów przewidujemy m.in.: asystenturę, animację sfery klubowej, opiekę nad uczestnikami zajęć, prace organizacyjne, dokumentacyjne, translatorskie.

10. i 12. maja w godz. 15.30-18.00 odbędzie się szkolenie dla wolontariuszy.
Uwaga: Praktykanci i wolontariusze będą mieli okazję zrealizowania własnych projektów. 

Zapraszamy!
www.lkwgalleryautoart.blogspot.com
Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna.

 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska