ŁAŹNIA 1 2006 - Warsztaty LEKCJE SZTUKI
09.10.2006
 
„Lekcje Sztuki” to jednodniowe warsztaty, skierowane do grup rodzinnych. Integrują one tradycyjne oprowadzenie kuratorskie po wystawie z wykładem mającym na celu wprowadzenie w kluczowe zagadnienia sztuki współczesnej i warsztatami plastycznymi. Każdy warsztat zaczynać się będzie prowadzoną w formie wykładowo - poglądowej częścią teoretyczną, opartą na aktualnej w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” wystawie. Następnie dzieci i ich rodzice będą wspólnie uczestniczyć w związanych tematycznie z wystawą warsztatach, których efektem będą wspólnie wykonane dzieła. Owa dwuczęściowa forma zapewni równowagę pomiędzy teorią sztuki i twórczości i jej realizacją i stanowić będzie próbę całościowego przedstawienia danego problemu artystycznego. Warsztaty będą stanowiły nie tylko wprowadzenie do sztuki współczesnej poprzez teorię i zabawę, ale również staną się wprowadzeniem we współczesną kulturę wizualną i polem do dyskusji na temat sposobu odbioru rzeczywistości. Wspólne uczestnictwo dzieci i ich rodziców pozwoli na większe wzajemne zrozumienie. Wspólna zabawa, próba twórczości artystycznej i uczestnictwo w wystawie całych rodzin może otworzyć pole do rozmów o sprawach przemilczanych. Niecodzienność sytuacji prowadzić może do wzajemnego otwarcia i zażegnania konfliktów. Działanie na zasadzie wzajemnej interakcji stworzy platformę porozumienia, która jest niezbędna do prawidłowego i bezkonfliktowego funkcjonowania najważniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina.
Warsztaty będą odbywały się w weekendy począwszy od marca.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest konieczność zarezerwowania miejsc.

Zamówienia i informacje: CSW ŁAŹNIA, Gdańsk ul.Jaskółcza 1,
tel. 305 40 50, www.laznia.pl
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska