ŁAŹNIA 1 2014 - SPOTKANIA I MIKROUTOPIE Odsłona I: „Ladonia”

SPOTKANIA I MIKROUTOPIE Odsłona I: „Ladonia”

ŁAŹNIA 1
Spotkania i mikroutopie / odsłona I: Lars Vilks, Martin Schibli „Ladonia”
26.01.2014, godz. 17.00
 
Kurator: Agnieszka Wołodźko
 
Spotkania i mikroutopie to nowy projekt artystyczno-badawczy realizowany w CSW Łaźnia, będący wynikiem badań nad sztuką partycypacyjną w krajach skandynawskich w latach 1990-2010. Ten rodzaj praktyki artystycznej narodził się w Europie Zachodniej i obu Amerykach w końcu lat 60. ubiegłego wieku na fali szczególnej atmosfery społeczno-politycznej tamtego okresu: aktywizacji lewicy, niepokojów studenckich, antywojennych protestów czy ruchów kontrkulturowych. Na tle szeroko rozumianego Zachodu kraje skandynawskie cechuje daleko idąca odrębność. Socjaldemokratyczny porządek polityczny obecny w tym regionie od lat 20. ubiegłego wieku oraz nordycki model państwa dobrobytu wycisnęły głębokie piętno na lokalnej świadomości. Celem projektu jest prezentacja sztuki partycypacyjnej jako nowego paradygmatu twórczej praktyki jak i jej skandynawskiej odmienności.
 
Ladonia to nazwa mikropaństwa powołanego w 1996 r. przez słynącego z niepokory szwedzkiego artystę Larsa Vilksa. Zajmuje ono teren o powierzchni jednego kilometra kwadratowego na terenie rezerwatu Kullaberg. Podstawową wartością, wokół której zbudowana jest idea tego mikropaństwa to „bezgraniczna wolność”. Obywatelstwo można uzyskać zgłaszając swoją wolę za pomocą Internetu. Chętnych nie brakuje. W 2012 r. Ladonia miała już ponad szesnaście tysięcy symbolicznych „obywateli”. Projekt wzbudza też ogromne zainteresowanie turystów. Mimo braku jakiejkolwiek promocji każdego roku odwiedza to miejsce około czterdzieści tysięcy osób.
 
W czasie spotkania o Ladonii, projekcie artysty Larsa Vilksa, pełniącego obecnie funkcję sekretarza stanu tego mikropaństwa, opowiadać będzie szwedzki kurator Martin Schibli – Minister Kuratorów, Semaforów i Metod Szwajcarskiej Armii tamże.
 

 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska